Skip to main content

– Da koronapandemien kom, ble alt ganske annerledes

Asker-ordfører Lene Conradi har i annerledesåret 2020 kommunisert mye via skjermer fra kontoret i rådhuset.

Asker-ordfører Lene Conradi har i annerledesåret 2020 kommunisert mye via skjermer fra kontoret i rådhuset.

Foto: KARL BRAANAAS

Ordfører Lene Conradi i Asker tror sammenslåingen av tre kommuner til én har bidratt til et mer robust apparat for å møte pandemien. 

1. januar 2020 så den nye storkommunen Asker dagens lys. I flere år hadde politikere fra Hurum, Asker og Røyken og folk i kommuneadministrasjonene jobbet for å berede grunnen for den nye kommunen.

– Vi hadde forberedt mye, men var klar over at en god del gjensto og gledet oss til å fortsette arbeidet med å sveise de tre kommunene sammen til én. Planen var, og er, at full samkjøring av tjenestene i de tre kommunene er noe vi vil bruke hele fireårsperioden på. Men så kom koronapandemien og alt ble ganske annerledes, sier ordfører Lene Conradi (H).

Savner menneskemøter

Hun er kjent for å være en ordfører som liker å treffe folk. Conradi ville bli kjent med så mange som mulig i den nye storkommunen. Besøke Toftedagene, Sætredagene, festivaler, gallerier og arrangementer. Nå fikk hun ikke det. I hvert fall i langt mindre grad enn hun ville. 

Som så mange andre ble det kommunikasjon med omverdenen per skjerm for ordføreren også. Noen er på Teams, Asker kommune benytter Zoom. På ordførerens kontor i syvende etasje i rådhuset kom en bakgrunn opp med kommunelogoen. Stående foran den har Conradi ledet møter i både formannskap og kommunestyre.

– Jeg savner veldig å være ute og møte mennesker. Skulle besøkt skolene og barnehagene, men slik ble det ikke, sier hun og kikker ut på et grått vintervær.

Det står til stemningen.

La partipolitikken til side

– Jeg kjenner på egen og andre politikeres utålmodighet for å komme i gang med politikk, at vi kan ta fatt på store saker som temaplan for skoler med nye skolegrenser og skoler, sier Conradi.

Hun nevner også temaplanen for hvordan den kommende eldrebølgen skal møtes. Conradi mener den kanskje største utfordringen vi står overfor i fremtiden er når det blir færre yrkesaktive og flere tjenestemottagere. 

– Vi må gjøre ting på andre måter for å opprettholde trygghet for at hjelpen er der når man trenger den, sier hun.

I mars måtte partipolitikken legges til side, da handlet det om å stå samlet i en pandemi for å prioritere liv og helse. 

– Det tar jeg virkelig av meg hatten for at vi har klart så bra.

Conradi er klar på at det ikke er over, koronaviruset vil prege Asker-samfunnet i lang tid fremover.

– Men jeg tror faktisk at sammenslåingen av de tre kommunene har sørget for at vi har vært sterkere rustet til å møte pandemien. Helsevesenet vårt har fått et større fagmiljø og blitt bedre etter sammenslåingen, mener Asker-ordføreren.

Dramatiske konsekvenser

– Pandemien har fått dramatiske konsekvenser for næringslivet i Asker. Bedrifter har gått konkurs og mange er permitterte. Det å bli permittert gjør noe med folk. Selv om du kommer tilbake i jobb tror jeg du lenge vil bære på en usikkerhetsfølelse om du vil miste jobben igjen. Vi vet jo heller ikke hvor langvarige virkningene etter pandemien blir.

– Frykter du at den økonomiske støtten fra regjeringen for å dekke koronautgifter ikke blir tilstrekkelig?

– Nei. Og så langt opplever jeg støtten som god. Vi har heller ikke kuttet kommunens budsjett etter at koronasituasjonen oppsto. Men vi har flyttet penger fra andre sektorer til helsearbeid.

Uendelig trist

Hun har selv følt på det å ikke kunne være nær familiemedlemmer.

– Sønnen vår, Tom Fredrik, er utviklingshemmet og bor i omsorgsbolig. Da pandemien kom i mars kunne vi ikke treffe ham på flere uker eller hente ham hjem på grunn av smittefaren. Det var sårt, men er for ingenting å regne i forhold til dem i Asker som har mistet familiemedlemmer. Det er uendelig trist og derfor vi må skjerme våre mest sårbare slik at færrest mulig dør, sier Conradi.

Stolt over ungdommen

Smilet har kommet tilbake. Selv i en dyster tid er hun stolt over mye man har fått til i den nye kommunen.

– Jeg er stolt over at skolen på en dags varsel klarte den enorme overgangen det er å gå over til digital hjemmeundervisning. Jeg er stolt over at vi har klart å få demokratiet til å fungere digitalt. Jeg er stolt over hvordan hele lokalsamfunnet har stilt opp. Den dugnadsånden som blir vist.

– Da pandemien kom var de frivillige organisasjonene der med en gang og spurte om det var noe de kunne hjelpe til med. Mange jobbet som besøksverter på sykehjem og avlastet et stresset helsepersonell. Senest nå i julen kjørte frivillige ut mat til folk som bor alene og kunne trenge et hyggelig julebesøk i en ellers ensom hverdag.

– Så er jeg utrolig stolt av ungdommen vår som ofrer deler av den viktige ungdomstiden sin. De aksepterer mange begrensninger i sine sosiale liv for å skjerme andre. Det står det stor respekt av, sier hun.

Storkommune gir kraft

Men samtidig som Asker står midt oppe i kampen mot en pandemi, bygger man altså en ny kommune.

– Det er så viktig at vi valgte å slå oss sammen. Nå er vi en stor og robust kommune. Vi har mer kraft overfor sentrale myndigheter når det gjelder bedring av veier og kollektivtransport. Det igjen bidrar til at vi får mer trøkk på utviklingen av tettsteder. Noe som igjen kan trekke til seg næringslivet og flere kortreiste arbeidsplasser.

– Det er gøy å se at lokalsamfunnsutvalgene i Tofte, Heggedal og Slemmestad er i gang.

– Men alt har ikke gått bra?

– Svikten i arkivsystemene der personsensitiv informasjon ble offentlig er en alvorlig sak. Vi har også en vei å gå når det gjelder harmonisering. Det er fortsatt ulike priser på badene i Hurum, Røyken og Asker og forskjellige støtteordninger til idrett og kultur. Alt dette skal bli likt. Det er også lønnsulikheter blant ansatte i kommunen som skal utjevnes. Det er en selvfølge at det skal være lik lønn for likt arbeid. Vi venter på en sak fra kommunedirektøren på det, sier hun.

Vil ha tilbake hverdagen

Conradi har ett klart ønske når det gjelder fremtiden.

– Jeg ønsker at vi får tilbake hverdagen vår og håper vi går en sommer i møte der vi igjen kan møte hverandre. Stå tett sammen på festivaler. Være sammen med venner og familie. Samtidig tror jeg mange dette året har sett verdien av samhold. Det må vi ta med oss inn i fremtiden, sier hun.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.