Skip to main content

Tvangsadopsjon avvist av Høyesterett

Høyesterett har nå avvist begjæringen fra Asker-kvinnen, som kjemper for å få gjenåpnet saken om hvem som skal ha omsorg for hennes biologiske sønn.

FOTO: HØYESTERETT

Høyesterett har avvist begjæring om gjenåpning av en omstridt omsorgssak, der en Røyken-kvinne i 2012 ble fratatt omsorgen for sønnen sin. 

Som Budstikka tidligere har omtalt, dreier saken seg om hvem som skal ha omsorgen for en gutt, som nå er 11 år gammel. 

Røyken-gutten ble plassert i fosterhjem få uker etter fødselen og adoptert av fosterfamilien da han var tre år fordi det hersket tvil om morens omsorgsevne. Den biologiske morens kamp for å få sønnen tilbake endte med avslag i Høyesteretts ankeutvalg høsten 2012. 

I fjor høst ga imidlertid Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg Røyken-kvinnen medhold da de behandlet klagen hennes. EMD mente adopsjonssaken krenket hennes rett til respekt for privatliv og familieliv. 

Strasbourg-dommen betyr ikke at gutten skal tilbakeføres til den biologiske moren, som bor i Asker. For å få dommen fra norske domstoler opphevet, må saken gjenåpnes, noe Høyesterett nå altså sier nei til. 

Opp til tingretten

«Begjæringen om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse må avvises. Begrunnelsen er at EMDs kritikk ikke gjelder behandlingen i Høyesterett ankeutvalg, men retter seg mot tingrettens begrunnelse og beslutningsgrunnlag. Avvisningen innebærer at det er tingretten som skal behandle begjæringen om gjenåpning», heter det i begrunnelsen fra Høyesterett.

Asker kommune er motpart i saken og argumenterte for at begjæringen skulle avvises for Høyesterett. 

– Vi fikk fullt medhold i at Asker og Bærum tingrett er rett instans til å behandle spørsmålet om gjenåpning. Vi avventer nå at privat part krever igangsetting. Kommunen finner det ikke naturlig å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, sier Thalina Kofoed Skramstad, kommuneadvokat i Asker.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.