Skip to main content

Planlegger «omvendt krisesenter» i Bærum – vil la voldsofre bli i hjemmet

Ved vold i hjemmet har voldsofferet mulighet til å søke tilflukt i ulike midlertidige boliger. Nå planlegger Bærum kommune for en alternativ modell, hvor det er voldsutøveren som flytter – til et såkalt omvendt krisesenter, som også tilbyr behandling.

Ved vold i hjemmet har voldsofferet mulighet til å søke tilflukt i ulike midlertidige boliger. Nå planlegger Bærum kommune for en alternativ modell, hvor det er voldsutøveren som flytter – til et såkalt omvendt krisesenter, som også tilbyr behandling. 

Foto: DANIEL TENGS

Kommunen har allerede et hus som kan være egnet til å ta imot voldsutøvere. 

Bærum kommune planlegger et nytt og annerledes botilbud til bekjempelse av vold i nære relasjoner. De kaller dette «Omvendt krisesenter». 

Tanken er at den som utøver vold, i visse tilfeller skal kunne flytte ut – til omvendt krisesenter – mens den som er utsatt for vold, pluss eventuelle barn, skal få lov til å bli i sitt eget hjem. Voldsutøveren skal i tillegg til tak over hodet, få behandling, terapi og samtaler.

Det er ikke klart når et slikt senter kan begynne å ta imot voldsutøvere, men det foreligger en tanke om hvor det kan ligge: Når det tre år gamle krisesenteret for menn nå flytter til nye lokaler på Eiksmarka, kan et omvendt krisesenter etableres i deres gamle lokaler på Stabekk. 

Et omvendt krisesenter vil blant annet kunne gi barn anledning til å bli boende i sitt kjente miljø, mens det er personen som skaper usikkerheten som flytter ut.

Et omvendt krisesenter vil blant annet kunne gi barn anledning til å bli boende i sitt kjente miljø, mens det er personen som skaper usikkerheten som flytter ut. 

Foto: KARL BRAANAAS

Ønsker å flytte byrden

Daglig leder Ane Fossum i Krisesentersekretariatet er positiv, ikke minst til at barn kan bli værende i sitt kjente nærmiljø, men tar ett forbehold. 

– Da må man forutsette at den voldsutsatte er reelt trygg hjemme hos seg selv. Hvis den voldsutsatte er livredd for at voldsutøveren skal dukke opp hjemme, mister dette hele meningen, sier Fossum.

Ane Fossum, daglig leder for Krisesentersekretariatet, kjenner ikke til andre omvendte krisesentre i Norge. Hun er i utgangspunktet positiv til tanken.

Ane Fossum, daglig leder for Krisesentersekretariatet, kjenner ikke til andre omvendte krisesentre i Norge. Hun er i utgangspunktet positiv til tanken. 

Foto: INNSENDT

Hun tenker at omvendt krisesenter i kombinasjon med omvendt voldsalarm kan gi noe ekstra trygghet. 

– Vi er veldig for å flytte byrden over på voldsutøveren, sier Fossum, som ikke kjenner til andre omvendte krisesentre i Norge. 

Boligmangel forsterker problemet

Per i dag er det slik at den som blir utsatt for vold, kan søke bistand på krisesenter eller skaffe krisebolig gjennom Nav. Det kan ikke voldsutøveren. Klarer vedkommende ikke selv å finne et annet bosted, kan kommunen i dag tilby enkle overnattingssteder som Emma gjestehus eller Høvik hotell. Erfaringen fra kommunen er at disse fort blir dyre for økonomisk vanskeligstilte.

«Et forutsigbart botilbud for voldsutøver som er idømt besøksforbud mot eget hjem vil redusere muligheten for at partner tar voldsutøver tilbake til hjemmet med bakgrunn i dennes mangel på bosted. En god bosituasjon er også en viktig premiss for at voldsutøver er mottagelig for å motta veiledning og hjelp,» skriver Bærum kommune i en orientering til politikerne. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.