Skip to main content

Barnevernet er dypt bekymret for sårbare barn

En strøm av henvendelser om barn som ikke har det bra i hjem preget av koronakrise kommer nå til barnevernssjef Mari Hagve (t.v.) og avdelingsleder Ane Bergan Fjellanger ved Barnevernsvakten i Asker og Bærum.

FOTO: TRINE JØDAL

Fortvilte foreldre ringer nå barnevernet for å få hjelp med sine private koronakriser. Barnevernet frykter at pandemien vil ramme sårbare barn ekstra hardt.

– Vi er svært bekymret for de barna som har en vanskelig hjemmesituasjon fra før. Koronaepidemien gjør at alle barn må holde seg hjemme, også de i hjem som sliter med store utfordringer, sier Mari Hagve, barnevernssjef i Bærum.

725 barn hadde i 2019 hjelpetiltak i hjemmet i Bærum. 460 barn og unge får hjelp i hjemmet fra barnevernet i Asker, ifølge barnevernets egne tall.

Regler om karantene og isolasjon er ekstremt. Vi er redde for at situasjonen til barn som sliter skal eskalere når familiene er ute av sine vanlige rutiner
Mari Hagve, barnevernssjef i Bærum

– Vi frykter at mange flere sårbare barn vil trenge hjelp fra oss fremover. Vi merker allerede en økende pågang fra familier som strever, sier Hagve, som forklarer at problemer forsterker seg i situasjoner der hele familien må leve tett på hverandre over tid.

– Regler om karantene og isolasjon er ekstremt. Vi er redde for at situasjonen til barn som sliter skal eskalere når familiene er ute av sine vanlige rutiner, sier Hagve.

Strøm av henvendelser

Til Barnevernsvakten, som har åpent 24 timer i døgnet for akutte henvendelser om barn i Asker og Bærum, kommer nå en strøm av henvendelser. 

En dypt fortvilt mamma ringte fordi hennes 9-åring har falt helt utenfor det sosiale fellesskapet nå som alle barn er bedt om å velge seg kun et par lekekamerater. 

Enkelte foreldre er redde for å miste jobben.

Først og fremst ringer foreldre for å få hjelp til å løse fastlåste krangler seg imellom.

– Vi opplever at konflikter mellom foreldre eskalerer, sier Ane Bergan Fjellanger, avdelingsleder for Barnevernsvakten mottak og akutt, som holder til i politihuset på Kjørbo.

Hun har også tidligere erfart at utfordringer knyttet til rus og psykiatri blant foreldre tiltar i krevende tider. 

– Mange foreldre bekymrer seg nå. Noen bekymrer seg mer enn andre, både for familiens helse og økonomi. Slike kriser blant voksne rammer dessverre ofte sårbare barn, sier Fjellanger.

– Skolen en trygg sone

Den siste uken har det kommet like mange bekymrede henvendelser fra skoler og barnehager til barnevernet i Bærum som en vanlig uke, selv om institusjonene har vært koronastengt. Meldingene gjelder særlig barn som de ansatte fra før har vært bekymret for.

– For barn som har det vanskelig hjemme, er skole og barnehager vanligvis en trygg sone der de blir møtt og sett daglig av andre voksne. Hit kan ikke barna komme nå, det gjør dem ekstra utsatt, sier Hagve.

– Flere har vært kritiske til at skoler og barnehager er stengt, blant annet av hensyn til barn som ikke har det bra hjemme. Mener du skoler og barnehager bør holdes åpne?

– Vi stoler på helsemyndighetenes råd om hva som skal til for å hindre spredning av korona. Vi forholder oss til deres retningslinjer og jobber til barnas beste, sier Hagve.

Karantene og isolasjon gjøre sårbare barn med en vanskelig hjemmesituasjon enda mer utsatt. Det frykter barnevernssjef i Bærum Mari Hagve (t.v.) og Ane Bergan Fjellanger, avdelingsleder for Barnevernsvakten i Asker og Bærum.

FOTO: TRINE JØDAL

Barnevern døgnet rundt

Både i Asker og Bærum jobber barnevernet for fullt, til tross for at mange medarbeidere er rammet av koronaepedimien. I Asker var 42 av 90 årsverk i barnevernet syke eller satt i karantene sist uke. 

  • Barnevernvakten i Asker og Bærum: 67 50 47 70 (døgnåpen)
  • Barnevernstjenesten i Asker: 66 90 97 00 (bemannet 8.00-15.30)
  • Alarmtelefon for barn og unge: 116 111: (døgnåpen) 

– Vi må prioritere knallhardt og har stort fokus på de barna vi er mest bekymret for. Vi holder jevnlig kontakt for å følge dem opp, sier Anne-Karin Andvik, barnevernssjef i Asker.

Den døgnåpne Barnevernsvakten på Kjørbo bemanner som vanlig. 

– Vi har en pool med godt kvalifiserte medarbeidere, sier Hagve, som kommer med en innstendig oppfordring til lokalsamfunnet:

– Hvis du er bekymret for at barn har det vanskelig hjemme, er det veldig viktig at vi blir kontaktet. Ha lav terskel for å ringe oss i denne unntakstilstanden. Hos oss får du råd om hva du skal gjøre, sier Hagve. 

Hun understreker at du kan henvende deg anonymt og at det ikke nødvendigvis vil bli opprettet en formell barnevernssak. Oppfordringen går både til foreldre, slekt, venner og naboer. 

– Jeg ber alle om å ta godt vare på hverandre i denne krevende tiden. Bruk oss eller en av de andre hjelpetelefonene. Det er ekstra viktig at utsatte barn får snakke med en voksen de stoler på nå, sier Andvik.

Barnevernssjefene minner om at familier med særskilte utfordringer kan innvilges dagtilbud i skoler og barnehager for barn opp til 12 år, etter avtale med barnevernet.

Anne-Karin Andvik er barnevernssjef i Asker

FOTO: TRUDE BLÅSMO
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.