Togene blir hverken flere eller kjører raskere av at Flytoget tar over driften.

Går du på L14 (regiontoget) på Asker stasjon til Oslo S, kjøres toget av Flytoget. Går du på L1 (lokaltoget) fra Asker stasjon til Oslo S, kjøres toget av Vy.

Dette er hva regjeringen og Jernbanedirektoratet planlegger. Rutetilbudet inn mot Oslo skal deles på midten mellom Vy og Flytoget.

Betyr det noe hvem som kjører togene? Ja. Både Vy selv, de ulike fagforbundene i jernbanen og LO advarer kraftig mot en oppsplitting. Det samme har vi i Rødt advart imot.

Stordriftsfordeler vil bli pulverisert. Flytoget må bygge opp en stor ny organisasjon, mens Vy må bygge ned sin.

I dag kan Vy planlegge ansattes skift på tvers av ulike linjer. De kan sette inn togsett på tvers når det er problemer. Med en oppsplitting blir begge deler vanskeligere.

Dessverre er det planlagt lange perioder med buss-for-tog om sommeren i mange år fremover. Da må Vy og Flytoget stille med hvert sitt tilbud for «sine» avganger. Slik kan man fortsette.

Nylig varslet regjeringen at de skal utrede en sammenslåing av Vy og Flytoget. Rødt støtter dette. Det kan gjøre togtilbudet bedre på strekningen fra Drammen til Oslo for vanlige reisende.

Det gir ingen mening at noen tog skal være forbeholdt dem som betaler ekstra, men bare hvis de skal til flyplassen. Er det ledig plass om bord på et tog, må alle reisende kunne bruke det.

Men da er det enda vanskeligere å skjønne hvorfor dagens togtilbud skal deles opp mellom Vy og Flytoget i mellomtiden. Det betyr en stor og kostbar omorganisering, før det kommer en ny omorganisering og sammenslåing om noen år.

Rødts alternativ er bedre: La Vy fortsette å kjøre togene som i dag, mens en sammenslåing utredes.

Regjeringen har et stortingsflertall i ryggen for å tenke stort om jernbanen. Men da må de tørre å bruke det.