I to-tre år har vi ihuga skiløpere traversert Griniveien ut på jordene mot Fossum.

Etter ferdigstilt rundkjøring gjenstår ryddearbeider, før skiløpere kan gå ut på jordet som før – gjennom eksisterende tunnel ved Kinnarps.

Det er ikke bare biler som skal frem – vi er flere ihuga folk på ski.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt