Det skjedde på møtet i fellesnemnda i Viken torsdag. Venstre satte lobbyregister på dagsordenen i form av et spørsmål til fylkesordføreren.

Partiet viste til at bystyret i Trondheim nylig vedtok å innføre lobbyregister for kommunen, der henvendelser fra lobbyaktører blir registrert.

– Jeg vil be prosjektadministrasjonen om å komme tilbake med en sak som belyser noen alternativer for hvordan Viken fylkeskommune kan sikre åpenhet og innsyn i de politiske prosessene og unngå utilbørlig påvirkning i forbindelse med lobbyvirksomhet.

– Et lobbyregister for Viken skal være ett av de vurderte alternativene, svarte Solli i fellesnemnda.

LES OGSÅ: Håper på flere kunder med Viken-hovedkvarer

Ole Andreas Lilloe-Olsen, som er annenkandidat for Viken Venstre til høstens fylkestingsvalg utdyper:

– Vi vil at Viken fylkeskommune innfører lobbyregister fra opprettelsen av det nye fylket, for å sikre åpenhet og tillit til systemet, de ansatte og de folkevalgte når et nytt fylke skapes og ny styringsform innføres, forklarer han.

Vurdering på selvstendig grunnlag

Venstre påpeker at åpenhet og innsyn er grunnleggende i et demokrati. Det er samfunnsinteressene som avgjør politikernes stemmegivning i folkevalgte organer. Derfor skader det heller ikke at informasjonen om slike møter og henvendelser er tilgjengelig i et lobbyregister.

Solli påpeker på sin side at folk flest bør kunne snakke med Vikens politikere når som helst uten å registreres.

Og det må kunne forventes at fylkesrådets og fylkestingets medlemmer er i stand til å vurdere informasjonen de mottar på et selvstendig grunnlag, uavhengig av om det opprettes et lobbyregister eller ikke.