Lommedalens vel har lagt merke til oppslagene med kritikk av omleggingen av veien ved Anna Krefting skole i Lommedalen. Lommedalens vel er positive til omleggingen.

Lommedalens vel er opptatt av at barna på Anna Krefting skole skal ha en trygg skolevei og et trygt opphold på skolen.

Dagens løsning er trafikkfarlig for elevene som kommer fra Lommedalen. De må på vei til skolen krysse Grorudenga som er bratt og glatt om vinteren. Det har vært flere tilfeller av nestenulykker her de siste årene.

I tillegg er veien ikke dimensjonert i henhold til dagens sikkerhetskrav.

Det ble derfor for flere år siden bestemt at veien skulle legges om. Dette skulle egentlig vært gjort før skolen ble bygget, og Linderudveien ble derfor dimensjonert for å kunne ta imot trafikken fra den omlagte veien.

Når det gjelder området som må tas fra skolen, gjelder dette noen få kvadratmeter med krattskog som er lite egnet for lek. Det er heller ikke sikkert at området blir tatt. Det vil kun bli tatt dersom det er behov for fortau langs veien. Det er ikke bestemt enda.

Uansett vil omleggingen av veien ha positive ringvirkninger ved at det vil åpne opp et område der vi har fått flere henvendelser om at ungdom oppholder seg og hvor det skjer både voldsepisoder og narkotikamisbruk.

Skolen vil dessuten få en tomt på nordsiden som er større enn den delen de mister, og som egner seg bedre til utelek for elevene.

På bakgrunn av dette er Lommedalens vel positiv til at veien endelig legges om.

Les også

Skolebarna må bære konsekvensene