Allerede tett utbygde boligstrøk i Asker fortettes ytterligere, kommunens ønske om sterk vekst preger planene.

Vi er i dag omtrent 4.600 innbyggere på Billingstad, en økning på over 21 prosent fra 2020! Noen nettsøk og enkel hoderegning viser at det bare på Billingstad de senere år er bygget – eller planlagt – et sted mellom 2.000 og 3.000 nye leiligheter.

Det er en ganske radikal økning i et boligområde som mange vil mene egentlig er ferdig utbygd.

Asker kommune har en ambisjon om at befolkningen skal vokse med cirka 1 prosent hvert år. Dette er omtrent det doble av det Statistisk sentralbyrås fremskrivningsmodeller skulle tilsi, og samtidig er andelen av de nye boenheter som utgjøres av leiligheter, langt høyere enn det boligpreferansene til askerbøringene indikerer.

Flyttemønstre for Asker de senere årene viser at konsekvensen av voldsom leilighetsutbygging blir svært ulik i områder som grenser mot nabokommunene sammenlignet med mer sentrale strøk i kommunen.

På grensen mot Bærum, der Billingstad som kjent ligger, vil en mye lavere andel av tilflytterne til nye leiligheter rekrutteres internt i kommunen. Et eksempel fra flyttestatistikken viser at kun 36 prosent av de siste 450 flyttingene til Nordengen på Billingstad de siste årene kommer internt fra Asker, mens det tilsvarende tallet for flyttestrømmene til Asker sentrum er hele 58 prosent.

Samtidig vet vi at det i hovedsak er den eldste aldersgruppen (pensjonistene) som ønsker – og har råd – til å flytte fra enebolig/småhus til en nybygd, lettstelt leilighet.

Kommunens visjon er at en skattebetalende barnefamilie fra Asker flytter inn i den eneboligen som pensjonistene flytter fra. Men på Billingstad vil flertallet av pensjonistene som kjøper leilighet, trolig rekrutteres fra andre kommuner enn Asker – som Bærum og Oslo. Dermed er det disse kommunene som får fylt opp fraflyttede eneboliger med skattebetalende barnefamilier.

Vi ønsker selvfølgelig at tilbudet i området også skal dekke behovene til et økende antall seniorer med tilrettelagte boliger eller leiligheter. Men man må vel kunne si at med de senere års voldsomme utbygging av leiligheter på Billingstad, er dette behovet mer enn dekket for de nærmeste årene – samtidig som det bygges et helt minimalt antall småhus eller rekkehus som er mer egnet for småbarnsfamilier.

Med de senere års utbygging på Billingstad er utbudet av leiligheter stort, mens det er svært få småhus eller rekkehus tilgjengelig. På Finn ligger det i dag hele 149 (!) usolgte leiligheter til salgs på Billingstad, mens antallet hus/rekkehus/tomannsboliger bare er 5 hvorav 4 er under oppføring.

Og hvor mange flere leiligheter er under bygging på Bergerjordene/Billingstad Vest? Mange.

Vi som allerede bor på Billingstad og som inviteres til medvirkning i kommunens boligpolitikk, sier et klart nok er nok. Vi ønsker ikke en ytterligere fortetning med blokkbebyggelse på Øvre Billingstad.

Engasjementet i nærmiljøet er stort for å få gjort en vesentlig endring og moderering av planene. Nå gjenstår det å se om beboermedvirkningen virkelig er reell – eller om det er slik at «medvirkning» faktisk forutsetter at man er enig i forslagene – ellers betraktes det kanskje bare som … «motvirkning»? Og det var kanskje ikke det de ba om …?