BAKGRUNN: Bakteriene kostet nesten Bjørn (49) armen. Nå lever han av dem

Selskapet Deconx er et eksempel på slik næring.

Innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Norges forskningsråd er blant dem som peker på mulighetene.

– Det kan bli et viktig ben å stå på når olje og gass ikke lenger har samme betydning.

Budstikka vet at flere ingeniører som er blitt overtallige i offshore-bransjen, nå er aktuelle for helsebransjen. En årsak er høye krav til dokumentasjon og kvalitet i begge bransjer.

LES OGSÅ: – Fantastisk at han snudde situasjonen

Internasjonal konkurranse

– I den omstillingen Norge står overfor må vi satse på flere ulike næringer som skal være konkurransedyktige internasjonalt. Helse er ett av de områdene Norge kan hevde seg på fremover, og norsk helseforskning er allerede fremragende på områder som kreft, nevrologi og immunologi, sier Fahlvik.

Det finnes en etablert næringsklynge innen farmasi og medisinsk teknologi lokalt, påpeker næringssjef Tore Gulli i Bærum.

– Vi har vist at det er mulig å lage nye produkter med verdenspotensial, og vi har forutsetninger for å kunne gjøre det igjen, mener Gulli.

Næringssjef Morten Bastrup i Asker viser til at Asker og Bærum har mange høykompetente aktører fordelt på mange bransjen.

– Den ledigheten som særlig rammer olje og gass, gir muligheten for å bruke denne kompetansen på andre voksende næringer, mener han. Men understreker at olje- og gassvirksomheten vil fortsette i lang tid.

LES OGSÅ: Håpet er lysegrønt, tallene røde

Høy utdannelse

– Vår region har sitt fortrinn i en høyt utdannet befolkning med relativt stabil økonomi. Det kan gi mulighet for kompetanseoverføring til blant annet medisinsk forskning og nye teknologiske løsninger, mener også direktør Ane Maria Mjaaseth i Bærum Næringsråd.