– Kjempegøy og veldig inspirerende, sa administrerende direktør i selskapet, Asle Sjørbotten, under prisutdelingen på Leangkollen onsdag.

Arild I. Pedersen, banksjef i Nordea for storkunder i Oslo og Akershus, delte ut prisen.

Formålet med prisen

Formålet med «Årets Askerladd» er å gi anerkjennelse til bedrifter, institusjoner eller enkeltpersoner som siste år har gjort en ekstra innsats for å fremme næringslivet i Asker.

Vitari AS har totalt 80 ansatte i Norge, hvorav 60 på Hvalstad. Selskapet har en av de største miljøene  i Norge på økonomisystemer fra Visma Software.

Dannet etter en konkurs

Det var da selskapet Itworks gikk konkurs for ti år siden at selskapet Vitari AS ble dannet. Etter det har selskapet vokst kraftig. I 2015 endte omsetningen på 92 millioner kroner, med et overskudd før skatt på 4,6 millioner kroner. Og i 2016 satser toppsjef Asle Sjørbotten på en omsetning på 100 millioner kroner, med et resultat før skatt på rundt fem millioner kroner.

LES OGSÅ: Denne Askerladden dyrker 3 mill. urter på gården sin hvert år 

Flere årsaker til pris

Juryen har flere ulike årsaker til å gi prisen nettopp til Vitari AS.

Selskapet har fått flere anerkjennelser for sitt arbeid.

Og det blir også fremhevet av juryen at selskapet har en spennende og annerledes bedriftskultur, og at den engasjerer seg i nærmiljøet.

«Kulturen preges av pågangsmot og dugnadsånd. Med samhold, samarbeid og fokus på felleskap», heter det fra juryen.

Viktig med folk som trives

– Mennesker som trives gjør en god innsats, sier daglig leder Asle Sjørbotten.

Tre ord beskriver arbeidsmiljøet, forklarer han. Disse er mening, mestring og autonomi.

– De ansatte må føle at det de gjør har en mening, og de må føle de mestrer jobben. Mestring skaper trivsel. Videre må det være autonomi. For oss betyr det fleksibilitet og mest mulig grad av selvstyring. En ansatt kan ta de aller fleste beslutninger selv, og arbeidstiden vår er ikke låst til 0800 – 1600, men kan kombineres med privatliv, sier Sjørbotten.

Tar del i nærmiljøet

I nærmiljøet har Vitari bestemt seg for å være en «ja-bedrift».

– Vi holder til i Asker, og tok et valg om å engasjere oss og si ja i nærmiljøet. Det betyr for oss at vi eksempelvis sier ja til å delta i juryen i «Ungt Entreprenørskap».

– Vi er også med som laugsbedrift i Asker Produkt og vi tar imot skoleelever her. Bedriften har også engasjert seg og støtter Varmestua i Asker. Vitari er også en aktiv bidragsyter i Campus Asker og Askershus Næringshage.

Har ikke merket nedturen i særlig grad

– Hvordan har dere merket nedturen i Norge?

– Vi opplevde et roligere første halvår i 2015 enn normalt, men det tok seg kraftig opp i andre halvår. Nå ser Sjørbotten lyst på fortsettelsen.

– Vi lever jo av å levere systemer som hjelper bedrifter å effektivisere. Og nettopp effektivisere er jo det alle vil gjøre i nedgangstider, påpeker Sjørbotten.

I år regner han med å omsette for 100 millioner kroner, med et resultat før skatt på rundt fem millioner kroner. Og vil øke bemanningen.

– Ja, vi må øke bemanningen i 2016 for å kunne levere på store nye kontrakter. Ordrereserven er god.

– Har dere noen ganger nedbemannet ?

– Ja i 2010 måtte vi dessverre ta en nedbemanning i kjølvannet av finanskrisen. Våren 2015 så vi oss nødt til å permittere 2 ansatte i noen måneder, sier han.