En spesialrapport fra SSB, bestilt av Asker kommune, viser at det er møbler og varer til huset som har kombinasjonen størst vekst og størst andel av varehandelen i Asker kommune i perioden 2008–2014.

Isolert har internetthandel kraftigst prosentvis vekst, men utgjør likevel en veldig liten andel av den totale varehandelen.

LES OGSÅ: Asker banker Bærum i shopping

Elsker møbler

Hos Møbelringen på Billingstadsletta sitter Mariann Blegen fra Asker (37) og hennes mor Kari-Ann Blegen (66) foran et bord Mariann vurderer å kjøpe.

– Jeg sjekket på nett først og fant ut at de hadde et bord jeg likte. Derfor dro vi hit helt bevisst, forteller hun.

– Jeg er interessert i interiør og hvordan jeg har det hjemme betyr mye, mener hun.

LES OGSÅ: Fyller opp huset i Vollen

Sterk vekst

Blegen er ikke alene om å være glad i å handle til huset.

Asker kommune ønsket med spesialrapporten å se hvilke varegrupper det faktisk selges mest av i Asker fordelt på de enkelte handels- og sentrumsområdene. Hovedkonklusjonen er at møbler, interiør og byggevarer har den største veksten. Hvor de handlende kommer fra er ikke dokumentert, og er heller ikke poenget. Selv om det er logisk å anta at mange askerbøringer er blant de handlende i egen kommune.

 

I tall ble det omsatt varer «til huset» for 2,3 milliarder kroner i Asker kommune totalt sett i 2014, Dette er en vekst på 41 prosent ifra 2008 til 2014, sier rapporten.

Bare internetthandel har større vekst (på 1400 prosent), men her var tallene særdeles små i 2008, noe som gjør prosentveksten «unaturlig» høy.

Stor andel av varesalget

Ser man på all omsatt varehandel totalt sett i Asker kommune i 2014, utgjør varegruppen «til huset» hele 38 prosent.

– Med andre ord – det er varer til hus og hjem de fleste elsker å kjøpe – og det er her veksten i handelen har vært størst, sier næringssjef Bastrup.

 

Han opplyser at det er første gang en slik analyse er blitt fremlagt.

En tidligere SSB-analyse presentert av den lokale handelsstandsforeningen viste hvilke geografiske områder lokalt som har hatt den sterkeste handelsveksten. Totalomsetningen av varer var i Asker kommune totalt sett på 6,3 milliarder kroner i 2014. Av dette sto Billingstad-området for 43 prosent av denne varehandelen.

Like stor etterspørsel

– Men vi ville gå dypere ned for å se hvilke varegrupper det faktisk selges mest av i Asker og hvor, sier Bastrup.

Det dokumenteres også at etterspørselen etter møbler og interiør er like stor målt i prosentvis vekst – i Asker sentrum som hos «handelsmotoren» Billingstad-området, men tallene i kroner og øre er langt større på Billingstad. På Billingstad ble det omsatt varer «til huset» for 1,9 milliarder kroner.

Selvom tallene i kroner og øre er langt større både på Billingstad og i Asker sentrum, er det lille Vollen som har sterkest prosentvis vekst innenfor denne varegruppen.

Her er veksten på 127 prosent fra 2008 til 2014.