I dag er det rundt 9.000 totalt i Norge som leier ut bolig gjennom Airnbnb, skriver Finansavisen.

Det handler om at du leier ut et rom, leilighet eller hus etter å ha registrert deg på Airbnb-systemet. Ved å søke på Airbnb kan potensielle gjester finne din utleieenhet. Søk på nett viser flere slike enheter lokalt i Asker og Bærum.

Avisen har intervjuet Funnemark.

Den assisterende skattedirektøren gir uttrykk for at hun ønsker mer kontroll med Airbnbs.

Skatteetaten ønsker at flest mulig leverer selvangivelsen elektronisk. Men for de som fortsatt sverger til papirutgaven er det likevel håp. To innleveringskasser er nå plassert ut på Skattens hus i Sandvika og på servicetorget i Asker.

LES OGSÅ:

Prisgitt utleiere

Rundt 9.000 utleieboliger i Norge er i dag annonsert gjennom systemet Airbnb, påpeker avisen.

Om noen leier ut rom eller en hel bolig i kortere eller lengre periode, slik tilfellet er med Airbnbs så er skattemyndighetene prisgitt at utleierne selv oppgir inntektene.

Skattemyndighetene har ingen oversikt over hvem utleierne er eller hvor store inntekter de har.

De som leier ut gjennom Airbnb har selv oversikt over sine inntekter og hvor mange døgn de leier ut. Vertene er selv ansvarlig for å oppgi inntekter til beskatning.

LES OGSÅ:

Ønsker mer kontroll

– Per i dag har ikke Airbnb eller tilsvarende tjenester noen slik form for opplysningsplikt overfor norske myndigheter, sier Nina Funnemark.

– Ønsker dere innsyn i volumene som Airbnb omsetter for i Norge, og hvem som leier ut gjennom selskapet som en slags årlig oppgave?

– Det er noe vi kunne tenke oss, både med tanke på å få bedre innsikt i hvordan segmentet opptrer, men også med tanke på kontroll, sier hun.

Ønsker rapportering

I dag er arbeidsgiverne pålagt å sende lønns- og trekkoppgaver til skattemyndighetene. En lignende rapportering ønsker Funnemark seg også fra delingsselskaper.

Hun sier at Skatteetaten vil se på muligheter for forenklinger og gjøre det letter å handle rett.

– Det gjør vi gjennom tilpasset informasjon og veiledning, og å forenkle rapporteringsprosessen, sier Høvik-kvinnen.