– Mange til dels kompliserte faktorer må på plass før vi kan snakke om en endelig løsning. Og den må være langsiktig og robust, sier administrerende direktør Morten Grongstad i Fornebu Utvikling.

Del på Facebook

Grongstad og hans selskap er en av flere aktører på Fornebu som, etter det Budstikka erfarer, støtter ideen om en stiftelse for kjøp av Telenor Arena.

– Vi opplever grunntanken som god, og har stilt oss positive på visse vilkår. Eiendommen må gis markedsriktig pris i forhold til nåværende utnyttelse og regulering, og øvrig regulering og utnyttelse av område 1.2/1.3 må ikke forringes, sier Grongstad.

Han velger å være optimist med tanke på utfallet, men understreker at løsningsrommet er trangt.

LES OGSÅ: Stiftelse kan kjøpe Telenor Arena

Et spørsmål om pris

Onsdag kveld ber rådmannen i Bærum om fullmakt fra formannskapet til å regulere inn ekstra næringsarealer på den store parkeringstomten på nordsiden av Telenor Arena.

Grepet går ut på å selge prosjektet til en utbygger og legge salgssummen inn i en stiftelse, som så bruker pengene til å kjøpe arenaen – gitt at eieren Kjell Chr. Ulrichsen vil.

Det har lenge vært kjent at Telenor Arena er til salgs. Spørsmålet er om stiftelsesgrepet er robust nok til å møte Sandvika-investorens priskrav.

LES OGSÅ: Arena-optimisme i Stabæk-ledelsen

– Hvor viktig er det for Fornebu Utvikling å bidra til å redde Stabæk Fotball fra konkurs?

– Vårt ønske er at Telenor Arena utvikler seg som en flerbruksarena til beste for hele Fornebulandet, gjerne med Stabæk Fotball som en del av innholdet. Viktigst er at vi ikke får en ren messehall, det vil forringe hele området, sier Grongstad.

– Vi ser for oss Telenor Arena som Fornebus egen storstue, godt tilgjengelig for allmennheten. Få byer kan skilte med en slik ressurs i nærområdet, sier han.

logo Les mer om Telenor Arena | Stabæk Fotball

Skeptisk til stiftelse

Sjefen i IT Fornebu Eiendom, Erik Løfsnes er tvilende – men ikke avvisende til ideen om en stiftelse.

– Det er prisverdig at kommunen søker å legge til rette for en videre mulighet for Stabæk Fotball til å spille hjemmekampene sine på Telenor Arena. Men man må ikke glemme økonomien i det hele, anlegget må drives etter kommersielle prinsipper, sier han.

– Hva er galt med stiftelsesmodellen?

– Det er en konstruksjon som låser penger og fremtidig utvikling inne i seg selv. Jeg er usikker på om dette er riktig for å lage et vellykket Telenor Arena.

Les flere økonominyheter fra Budstikka her

IT Fornebu er en av de heteste interessentene til kjøp av Fornebu Utviklings næringsarealer – ikke bare parkeringstomten, men hele område 1.2/1.3.

– Jeg hadde ønsket at de la ut hele området for salg samtidig, ikke bare parkeringstomten. Prosessen tyder på stor hast, mener Løfsnes.