Den viktige avtalen ble vedtatt av styrene i arenaselskapet Stabæk Holding og leietager Stabæk Fotball, og undertegnet med godkjennelse av gjeldsnemndas leder Kjell Dagestad fredag formiddag.

Samtidig som det er blitt klart at klubben får spille fotball på Fornebu også inneværende sesong, har Stabæk Fotball sikret seg en betinget rett til å overta eventvirksomheten i arenaen og inngå en forlenget leieavtale fra og med 2012.

Hva synes du om avtalen? Si din mening!

– Grunnlag for å lykkes

Gjeldsforhandlingene i Stabæk Holding fortsetter, men avtalen med Stabæk Fotball vurderes som et svært positivt bidrag på vei mot en avklaring og mulig løsning for Kjell Chr. Ulrichsens konkurstruede selskap.

– Vi er også fra gjeldsnemndas side glad for dette resultatet. Det gir godt grunnlag for å lykkes i de videre forhandlingene, sier Dagestad.

SAMLESIDE: Her kan du lese alt om arena-dramaet

Stabæk Fotball fikk like før jul et tilbud fra Stabæk Holding om å overta hele driften av arenaen vederlagsfritt for 1 krone. Tilbudet innebærer ansvar for hele eventvirksomheten, og var krydret med gratis leie for disse aktivitetene i første halvår 2011.

Event foran trening

Begge partene er interessert i å få i stand en slik løsning, men tidsperspektivet var urealistisk.

– Vi innser at det å skulle finansiere opp og overta eventvirksomheten her og nå ikke er mulig. Vi er derfor enige om at driften av fotball og event videreføres som i dag, med visse tilpasninger som muliggjør en bedre og mer bærekraftig samdrift, uttaler Stabæk Holdings styreleder Diderik B. Schnitler til Budstikka.

Les flere Stabæk-nyheter fra Budstikka her

Et eksempel på slike tilpasninger er at Stabæks treninger skal vike for eventarrangementer. Dette innebærer i praksis mer treningsaktivitet på Nadderud.

Må øke inntektene

Torsdag 30. juni er nå den magiske dagen for Stabæk Fotball.

– Innen da må vi finansiere opp selskapet og få på plass en sunn driftsmodell, som innebærer at vi minimum vil gå driftsmessig i balanse fra og med 1. januar 2012, sier Stabæk Fotballs styreleder Lars Holter-Sørensen.

– Vi må øke våre samlede inntekter betydelig, og vil derfor trenge støtte fra våre nåværende og nye sponsorer, publikum og sesongkortinnehavere og andre som har interesse av at Stabæk spiller fotball på Fornebu også ut over 2011-sesongen, sier han.

Kroner og kompetanse

Stabæk Fotball har tidligere antydet behov for å skaffe inntil 20 nye millioner til selskapet gjennom en emisjon. Holter-Sørensen holder fast på at det med all sannsynlighet vil finne sted en kapitalutvidelse, men han vil ikke lenger antyde noe beløp.

Les flere økonominyheter fra Budstikka her

En løsning vil her etter det Budstikka forstår måtte ses i sammenheng med behovet for mer profesjonell driftskompetanse innen drift av event.

– Vi har stor tro på at eventvirksomheten vil bidra positivt økonomisk over tid, sier Holter-Sørensen.

FØLG BUDSTIKKA PÅ FACEBOOK: