Europris på Grini må kutte ned på dagligvaresalget

MÅ KUTTE: Europris på Østerås drives i det daglige av butikksjef Morten Jørgensen. Nå får han trolig selge færre enklere dagligvarer. Det har i alle fall Bærum kommune gitt klar beskjed om. FOTO: TRINE JØDAL

MÅ KUTTE: Europris på Østerås drives i det daglige av butikksjef Morten Jørgensen. Nå får han trolig selge færre enklere dagligvarer. Det har i alle fall Bærum kommune gitt klar beskjed om. FOTO: TRINE JØDAL

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Europris må kutte ned på dagligvaresalget sitt i Grini Næringspark. Bærum kommunes bygningssjef ber om at det skjer straks.

DEL

«Dagligvarekampen» i Grini Næringspark har dermed fått et foreløpig punktum. Saken har i korthet dreid seg om hvor stor andel av arealene hos Europris i Grini Næringspark som skal brukes til salg av enklere dagligvarer. (se faktaboks).

Matstrid

Bærum kommune, ved bygningssjef Ketil Krogstad, gir nå Europris i et brev beskjed om at man straks innretter seg slik at kun 250 kvadratmeter av butikkarealene kan ha et enklere produktutvalg av dagligvarer. Dette fordi kun 10 prosent av arealene skal kunne brukes til dagligvaresalg.

Europris har etter tidligere pålegg foretatt sin egen kontrollmåling, men resultatet gir ikke det svaret Bærum kommune krever. Europris har nemlig, slik kommunen forstår det, lagt til grunn hele totalarealet på 3700 kvadratmeter når de har regnet ut «dagligvareprosenten». Dette inkluderer både lager og kontor. Bygningssjefens poeng er at de ti prosentene kun skal beregnes ut ifra forretningsarealene – og lager og kontor er derfor ikke relevant.

Derfor står det å lese i brevet at: «Av de godkjente tegningene av 1. etasje så er forretningsarealet oppgitt til 2.528 kvadratmeter. Dette innebærer altså at kun 250 kvadratmeter av forretningsarealet kan ha et enklere produktutvalg av dagligvarer». Bygningssjefen skriver at han vil ha en skriftlig bekreftelse fra Europris for når det hele er gjennomført.

Taushet og glede

Etableringsdirektør Gunnar Børresen i Europris sier han ikke ønsker å kommentere brevet.

– Vi må formelt få brevet fra gårdeierselskapet først. Etter å ha satt oss ordentlig inn i det, kan vi kommentere, sier han. Handelsstandsforeningen i Asker og Bærum, ved leder Jan Fr. Larsen, har vært en aktiv pådriver i saken.

– Opplever du dette som en seier, Larsen?

– Ikke jeg personlig. Det er handelsstanden vi snakker om her – ikke meg. Vi har en rød tråd i det vi jobber for; Vi ønsker forutsigbarhet i reguleringsbestemmelsene. Vi ønsker at bestemmelsene og vedtakene fra plan- og miljøutvalget skal følges. Honnør derfor til bygningssjef Ketil Krogstad som følger opp dette, sier Larsen. Han reagerer for øvrig på at Europris i sin redegjørelse til kommunen om kontrollmåling kun refererer til dagligvarer «man kan putte i munnen».

– Dette er en feil forståelse av plan- og miljøutvalgets vedtak om de ti prosentene. Det handler ikke bare om varer man kan putte i munnen, men om et «enklere produktutvalg av dagligvarer», argumenterer Larsen.

Tur på Europris

Etableringsdirektør Gunnar Børresen har for øvrig tidligere invitert både Larsen og andre til å komme opp på Europris og se på vareutvalget. Børresen oppfordret også til å ta med målebånd. Larsen tok for kort tid siden turen – men hadde da ikke selv med målebånd.

– Det ble ikke noen måling av arealer, nei. Men det var en hyggelig runde, vi pratet om det å drive butikk. Utover det vil jeg ikke nå kommentere noe rundt det besøket eller det øvrige, sier Børresen.

Artikkeltags