Fra beskjedne lokaler på Bærums Verk leverer Grethe Fjørtoft i dag 1.500 måltider om dagen til skoler og barnehager.

I Asker og Bærum står Oslo International School på Bekkestua og 14 barnehager på kundelisten.

Totalt i Norge er porteføljen til hennes selskap, barnehagematen.no, på 23 skoler og 96 barnehager.

– Jeg er veldig optimistisk i dag, men starten har vært beintøff, sier Fjørtoft.

Matleveranser

For syv år siden ble Fjørtoft headhuntet til jobb som administrerende direktør i et it-selskap. Etter seks måneder der begynte hun å tenke: «Er det dette jeg virkelig vil?»

– Svaret ble nei. Jeg har alltid brent for sunn mat, og har et stort ønske om at den oppvoksende generasjon skal ha muligheten til å spise sunt.

At hun fikk sønnen Viktor inspirerte henne også til å etablere selskapet skolematen.no. i 2009. Søsterselskapet barnehagematen.no er også etablert.

Maten lages hos cateringselskaper fra bunnen av (se faktaramme,) og deretter kjøres den ut i budbiler. Fjørtofts selskap koordinerer med andre ord det hele.

LES OGSÅ:

Blir bedre med mat

Frustrert over skolemat-nei

Tøff start

Fjørtoft er kjempefornøyd nå, og sulten på suksess. Med seg på laget har hun også fått med seg
Ketil Øynes som drev et lignende konsept tidligere.

Men veien frem til leveransene har slett ikke vært enkel.

Hun måtte gå fem runder med Innovasjon Norge før det var snakk om støtte. Til slutt fikk hun overbevist dem.

– Jeg var nær på å gi opp mange ganger, men jeg brenner slik for dette at jeg ikke ga meg, sier
Fjørtoft.

Støtte av landbruket

I tillegg har hun tatt opp lån, og har også fått med Statens landbruksforvaltning (SLF) som støttespiller.

– Vi har støttet prosjektet fordi det kan bidra til å oppfylle vedtatte politiske målsetting om økning i produksjon og forbruk av økologisk mat. Dersom man skal få til holdningsendringer hos forbrukerne i forhold til økologisk mat, er det viktig å rette seg mot barn og ungdom. Og det gjør jo dette prosjektet, sier seniorrådgivr Carl Erik Semb i Statens Landbruksforvaltning.

Veldig diskutert

Men Fjørtoft fikk fort erfare at varm mat i skolene ikke er enkelt å selge inn.

– Beslutningsprosessen tar oftest lang tid, og er for omfattende, sier hun.

Bærums Verk-gründeren konsentrerer seg derfor nå først og fremst om barnehager, der morgendagens skolebarn går.

– Det er veldig mange meninger om dette i forhold til skolene. Matpakken er godt etablert, og på ungdomskolene virker det mer akseptert at barna går og kjøper sukkerbomber som boller på 7-Eleven enn at foreldrene gir dem 40 kroner dagen til å få et varmt, sunt måltid.

– Det har rett og slett vært et vanskelig innsalg til skolene, sier hun.

Vil ha latten i fred

Men kanskje overraskende i forhold til hvem som spiser sunt, har innsalget til skoler øst i Oslo vært mye enklere enn i Asker, Bærum og Oslo Vest. Beslutningene tas raskere og det virker mer akseptert.

– Her i området har jeg møtt en del reaksjoner. En mann, en far, ble eksempelvis veldig provosert da jeg snakket om at en caffe latte koster over 40 kroner dagen. Jeg vil ha rett til latten min uten dårlig samvittighet, fikk jeg beskjed om.

Barnehageleveransene er altså enklere.

– Mulig fordi vi i dag er vant til å betale matpenger i barnehagen. Barnehagene er jo en viktig arena for smak og læring. Her lærer morgendagens skolebarn gode kostholdvaner allerede fra 3-4-årsalderen.

Klare ambisjoner

Fremover er ambisjonene klare.

– Målet er å ende opp i 3.000 måltider ved utgangen av dette året tilsvarende en omsetning på 17 millioner kroner. Det har vi stor tro på.

I tillegg til å selge til enkeltelever på skoler og levere til barnehager, tenker Fjørtoft også på å levere til SFO’er.

– Sunnhetsbølgen rundt mat er i full gang, og vi tror dette etter hvert vil gjøre det enklere å selge inn også til skolene, mener Fjørtoft.