BAKGRUNN: Grøsser av Røkke-planer

– Vi visste at disse planene ville skape en debatt, og det er positivt at det skjer, sier Storækre.

Han ønsker ikke å kommentere kritikken fra landskapsarkitekt Lundheim nærmere, men sier at de nå avventer svar fra kommunen. 

– Vi har presentert planen for kommunen og komiteen som er satt ned for Fornebu. Nå forholder oss til hva som kommer derfra.

– Hvilke andre reaksjoner har dere fått? 

– Så langt har de vært overraskende positive. Men det er naturlig at det også kommer andre reaksjoner når man lanserer et signalbygg som dette. 

Gir politikerne tommelen opp vil det som sagt bety mer penger til Fornebubanen. På spørsmål om hvor mye svarte Storækre følgende da han ble spurt i desember: 

– Det kan ingen si før alle muligheter er lagt frem og reguleringsmyndighetene har sagt sitt. Men bidraget vil bli betydelig, forutsatt at alle andre grunneiere som har mulighet for mer regulering, bidrar tilsvarende.