Det ansatte-eide programvarehuset Metafocus har brukt fire år på å utvikle sin egen løsning for design og administrasjon av digitale dokumenter. Nå annonserer IT Fornebu-selskapet en viktig partnerskapsavtale med det tyske programvareselskapet Quipsy Quality. Avtalen øker antall solgte lisenser av Digiforms Document Designer til om lag 250.

– Et viktig gjennombrudd i et stort marked, konstaterer selskapets salgs- og markedssjef Peter Magnusson. Den tyske partneren vil legge inn designverktøyet som en oppgradering av programpakkene til 150 av sine kunder før nyttår.

Vurderer salgskontor

Syv av ti omsetningskroner i Metafocus kan tilbakeføres til kontrakter med norsk næringsliv og offentlig forvaltning. Men eksportandelen er på vei opp. Tyskland er det viktigste enkeltmarkedet, og den ferske avtalen kan snart bli etterfulgt av en som er enda større. Lysaker-selskapet er i finalerunden om leveranse av opptil 1.500 nye lisenser til et annet tysk programvarehus.

– Vi har stor tro på det tyske markedet, og vurderer å etablere oss der med et salgskontor, forteller Magnusson. Selskapet gjennomfører for tiden markedsundersøkelser og partnersøk i Tyskland og Spania i samarbeid med Innovasjon Norge.

Digital flom

Designverktøyet fra Metafocus og en rekke andre programvarehus henvender seg til et stort og raskt voksende marked. For selv om samfunnet langt fra er blitt papirløst, så øker bruken av elektroniske dokumenter dramatisk. Bedrifter, departementer og kommuner oversvømmes av digital informasjon, og de ansatte blir mer og mer avhengig av dataverktøy til å utforme og administrere all verdens skjemaer og rapporter, tilpasset virksomhetens egne rutiner og behov.

– Det er tøff konkurranse om å få levere. Selv har vi fått god uttelling så langt, ikke minst fordi produktene våre er basert på en åpen internasjonal standard, tror Magnusson.

Metafocus omsatte for 3,2 millioner kroner og gikk med 1 million i overskudd før skatt i fjor. Årets tall kan bli enda bedre, avhengig av utfallet av sluttforhandlingene for flere store oppdrag nå i høst.