Det tradisjonsrike gartnerselskapet på Høvik hadde Markus Foss som en av de største aksjonærene da det gikk konkurs 19. november 2013. Markus Foss er også kjent som samboeren til artisten Tone Damli.


– Vi mener at selskapet var insolvent senest 31.12.2011, fastslår statsautorisert revisor Torbjørn Tronsrud i revisjonsfirmaet Flattum & Co.

Et selskap har plikt til å melde oppbud for selskapet når det er insolvent (eiendeler og inntekter er mindre enn gjelden og de ikke kan betale regningene). Det er også et vilkår for oppbudsplikten at ledelsen er klar over det eller burde vært klar over situasjonen.

– I revisjonsberetningene for både 2011 og 2012 så er det presisert usikkerhet til fortsatt drift, usikkerhet vedrørende verdi av aksjer og fordringer på nærstående selskaper og påpekt behov for tilførsel av ny kapital, påpeker revisoren.

Lang tid

I rapporten blir det vist til at selskapet hadde hatt betalingsvansker over lang tid.

– Familien Foss er ikke enig i revisors funn. De viser til at de har puttet penger inn i virksomheten også i tiden før de begjærte oppgaven. Det mener de at de ikke ville ha gjort det om de var insolvent. Jeg er nok av den oppfatningen at revisor har rett, sier bostyrer Andreas Strime Christensen hos KCO advokater i Sandvika.

Han understreker samtidig at det ikke er uvanlig at virksomheter har vært insolvent i lengre tid før en konkurs.

– Spørsmålet blir i hvilken grad vi klarer å fastslå at noen av kreditorene har lidd tap. Min konklusjon at jeg ikke har kunnet påpeke at dette har medført tap for noen av kreditorene, sier bostyreren.

Ingen karantene

Kravene mot selskapet etter konkursen er på vel 19 millioner kroner. Bobehandlingen er nesten ferdig.
– Er det aktuelt med konkurskarantene?
– Jeg har ikke funnet grunnlag for konkurskarantene, og det fremstår som lite sannsynlig at jeg kommer til å foreslå det, sier Christensen.

Budstikka har ikke fått kontakt med Markus Foss.