I et brev Jan Fredrik Larsen har skrevet til Bærum kommune understreker han behovet for bygging av Fornebubanen.

Trenger tilknytning til banen

Larsen understreker spesielt behovet for handelen.

«Vi vil understreke at behovet for å bygge Fornebubanen slik som planlagt er meget stort for kjøpesenteret og alle forretningene på Fornebu», skriver Larsen.

LES OGSÅ:

Svekket miljøgevinst

Larsen trekker ikke bare frem det kommersielle, men også den miljømessige betydningen.

Han trekker frem at utbygger og forretningene har lagt stor vekt på å være et eksemplarisk kjøpesenter i miljømessig forstand.

Nå mener handelsstandslederen at satsingen kan svekkes.

– En del av miljøgevinsten og mulighetene som er realisert i prosjektet, blir svekket av at Fornebubanenn ikke er bygget. Vi tillater oss å understreke at de fulle positive effekter av miljøstasningen på Fornebu ikke blir virkeliggjort før banen er bygd, påpeker Larsen.

Skilt og bane

Senterledelsen ved Elisabeth Selvik Hjelle,  har selv vært opptatt av å få skilt som viser veien til senteret.

Det har de fått avslag på. Nå får de altså moralsk og praktisk støtte i kampen for kunder fra handelsstandens leder Larsen som fremhever banens betydning.

Nødvendig med skilt og adkomst

Men Larsen er også realistisk med hensyn til tidsperspektivet.

– Realistisk sett er det lengre frem til Fornebubanens gjennomføring enn vi liker. Sett fra forretningsstandens side, så er det helt nødvendig parallelt å arbeide med å forbedre løsninger med kryss, skilting, adkomstveier og holdeplasser for busstransport som kan optimalisere mulighetene for å drive god forretning på Fornebu nå og fremover til banen kommer.