Strategien for et liv uten eliteseriefotball er meislet ut av Euforum Holding AS sin toppsjef Øystein Flenning og hans team på 15 personer. Selskapet het tidligere Stabæk Holding As, og er heleid av Kjell Chr. Ulrichsen.

Del på Facebook

Ett forbehold

Én ting kan fortsatt hindre at gressmatten tas bort:

En stiftelse kan bli etablert som kjøper arenaen og kan leie ut til Stabæk Fotball. Bærum kommune har invitert flere til å bli med, men noe konkret har foreløpig ikke skjedd.

Eller: en eller flere til nå ukjente investorer kan komme inn på banen og gjøre noe tilsvarende.

Liv uten eliteserien

Men – det forholder ikke Øystein Flenning seg til. Stabæk Fotball AS ga forrige torsdag formell beskjed om at de ikke tiltrer ny leieavtale på arenaen. Det betød også at de ikke fant å kunne overta driften av arenaen som de hadde tilbud om.

– Vi har fått en avklaring. Den er at vi selv driver videre. Det er det vi forholder oss til. Gressmatten var det bare Stabæk Fotball som trengte, og er ikke lenger nødvendig. Det koster mellom 250.000 og 400.000 kroner hver gang vi måtte legge gulv over denne matten. Det var en omstendelig prosess, og spiste opp flere dager i året. Den kostnadene slipper vi nå, sier Flenning.

Temaside: Telenor Arena

Han sier det oppleves som en befrielse å slippe å forholde seg til når Stabæk Fotball skal spille hjemmekamper. Det gir forutsigbarhet i det blant annet å kunne booke inn internasjonale artister lang tid i forkant.

Femdelt Fornebu-plan

Her forteller Flenning om hvordan livet uten Stabæk Fotball skal bli. Han har lagt en strategi med fem elementer. Slik skal arenaen fylles uten eliteseriefotball.

  • Internasjonale konserter: – Dette blir den viktigste inntektskilden vår, sier Flenning. Vi regner med 10–15 slike store konserter i året.
  • Mindre konserter:–Markedet er veldig stort for dette. Vi har et eget «teppe» vi kan dele arenaen inn med i en mindre del. Showet med den amerikanske buktaleren og humoristen Jeff Dunham er et godt eksempel på det. Han samlet rundt 6.500 tilskuere, sier Flenning.
  • Idrett:–Selv om det ikke blir eliteseriefotball, blir det mye idrett. Vi skal ha Oslo Horse Show her og Solberg Extreme Motorshow. I tillegg er det mange dager som står «tomme» uten program. Da er det meningen at ulike typer idrettslag kan leie seg inn til selvkost.
  • Corporate Events: Dette handler om at store selskaper kan feire større begivenheter, som jubileer, kick-offs eller annet.
  • Messer:–De som mente vi skulle bli en eneste stor messehall har tatt grundig feil. Messer er det kun formålstjenlig å ha i august/september og de tre første månedene i året, sier Flenning.

Lang tid før overskudd

Årsaken at til at Euforum Holding AS i det hele tatt kan drive videre, er at selskapet har oppnådd enighet med sine kreditorer etter gjeldsforhandlinger. En stund sto selskapet i fare for å gå konkurs. Dette har Budstikka.no omtalt tidligere. Men overskudd ligger langt frem i tid, sier Flenning.

– Vi har veldig gode forventninger om tiden fremover. Men vi skal likevel et godt stykke inn i fremtiden før Telenor Arena blir et overskuddsprosjekt, sier Euforum Holdings øverste sjef.