Den store flerfaglige rådgiverbedriften Norconsult, med John Nyheim fra Borgen som toppsjef, har vunnet det store oppdraget med å utrede fremtidens transportløsninger for Oslo og Akershus, kalt KVU Oslo-Navet.
KVU står for konsept, valg og utredning.
Ifølge oppdragsleder Terje B. Grennes i Norconsult, gleder de seg til å ta fatt på oppgaven.
– Dette er en unik og interessant oppgave. Utvilsomt en av de mest spennende samferdselsoppdragene i dette tiåret. Vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet, sier Grennes.

LES OGSÅ: - Ruter styrer svarene i undersøkelse om hurtigbåt

Verdt 15 millioner

Kontrakten betyr nye millioner i kassen for Sandvika-firmaet.
– KVU-staben har et totalbudsjett på 33 millioner kroner. For Norconsult gir dette en omsetning på om lag 15 millioner kroner, forteller Grennes og legger ikke skjul på at det har vært viktig for firmaet å lande kontrakten.
– I tillegg til å være en av de mest spennende samferdselskontraktene dette tiåret, gir dette selvfølgelig gode referanser til både Norconsult generelt, og til plan og samferdselsmiljøet i selskapet spesielt.

Flere innbyggere - flere utfordringer

I prosjektet skal de se nærmere på kollektivløsninger med en massivt økende befolkning.
– Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet de neste tiårene, og det er et overordnet politisk mål om at veksten i persontrafikken i de store byene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing, sier Grennes.

LES OGSÅ: Utskjelt bussomlegging har gitt passasjer-boom

Ulike løsninger

KVU Oslo-Navet skal utrede løsninger for både buss, trikk, T-bane og tog.
Det er bedt om å se spesielt på behov for ny T-banetunnel og ny jernbanetunnel under Oslo sentrum, men også på overordnede problemstillinger knyttet til sykling, gåing og godstrafikk på jernbane.


En sentral måte å jobbe på i prosjektet, skal være å sette sluttbrukeren i sentrum.
– Det er den reisendes perspektiv som settes høyest når behovene skal avklares. Det er den sømløse reisen fra dør til dør for reisende i og til Oslo og Akershus som skal være det viktigste fokuset gjennom utredningen, understreker Grennes. Til å jobbe med prosjektet har Sandvika-selskapet satt sammen et team med bred tverrfaglig kompetanse og lang erfaring fra utredningsprosesser.

LES OGSÅ: Endrer ikke takstøkningen