Olav Kåre Brekke kjøpte hele den over 19 mål store Sonja Henie-eiendommen fra Henie Onstad Kunstsenter for fire millioner kroner i 1980. Det tilsvarer 13,7 millioner 2014-kroner. Nå er 983 kvadratmeter av den solgt for 10.750.000 kroner.

– Vi falt for denne tomten – spesielt utsikten, sier kjøperen som ikke ønsker at navnet hans blir kjent. Vedkommende poengterer at fjordutsikten ikke er helt den samme som på Høn, der han bor nå. – Vi har engasjert Box arkitekter, men det blir ikke noe spesielt fancy eller annerledes hus. Det blir et tradisjonelt hus. Det blir ikke så stort heller, for det er jo begrenset hva vi kan bygge på en tomt som er på under ett mål, påpeker kjøperen.

Arvet eiendommen

Eier Ann-Mari Brekke arvet eiendommen etter faren i 2008.

– Dette er et område av eiendommen som er skilt ut til eiendommen. Det har sikkert vært stor interesse for tomten, sier Brekke.

Hun ønsker ikke å si mer om tomtesalget.

Selve stranddelen av eiendommen eier Asker kommune, som overtok den etter årelang strid som endte hos Høyesterett.

Flere salgsobjekter

Det er også fire andre tomter som kan selges på eiendommen, i tillegg til den 6,9 mål store hovedeiendommen.

I 2012 fortalte Brekke om at hun har avslått flere tilbud fra folk som ville kjøpe hovedeiendommen.

– Jeg har ikke lyst til å selge. Eiendommen er for fin, sa hun.

Faren fikk mye oppmerksomhet da han ville bygge terrasseblokker på den 19 mål store eiendommen.

Blokkene ble aldri bygd, men to tomter er allerede bebygd på eiendommen. Fortsatt er det fire tomter igjen, som de vil utnytte.

– Jeg har mye å gjøre, så det blir ikke med det første, sa hun i 2012.

Nå er den ene av de fem solgt.