Det sier eier og vert Fredrik Michelet til Budstikka. Norges Skytterforbund ønsker å modernisere Løvenskioldbanen bygge høye støyvoller rundt banen.

Sammen med sin kone Vesla eier og driver Michelet Skytterkollen, med restaurant og kurs- og konferansefasiliteter.

Restauranten og vinkjelleren har mottatt en rekke utmerkelser, blant annet Award of Excellence i åtte år på rad fra bladet Wine Spectator.

LES OGSÅ:

Fikk sjokk

Ekteparet Michelet har drevet det tradisjonsrike stedet siden de kjøpte det i 1986. Nå kjemper de mot planene Norges Skytterforbund har.

– Da jeg på et prosjektmøte i Norges Skytterforbund virkelig skjønte det fulle omfanget av disse planene, fikk jeg fullstendig sjokk. Det er helt utrolig at noen i det hele tatt kan begynne å planlegge noe slikt, sier Michelet.

Høyere enn Monolitten

Norges Skytterforbund ønsker å modernisere Løvenskioldbanen. I den forbindelse vil forbundet bygge støyvoller rundt banen.

Støyvollene er planlagt å bli 800 meter lange, og 100 til 200 meter brede. Det blir som en helt ny ås, der mye av eksisterende skog blir hugget ned.

På det høyeste vil vollen rage 15 til 20 meter over bakken.

– Det blir voller høyere enn den 17 meter lange Monolitten i Vigelandsparken. Skytterkollen vil bli liggende i en liten dal mellom gigantiske voller rundt, sier Michelet.

– Det må også etableres anleggsveier fra Østernvannsvingen og gjennom marka. Det vil bli trafikkert av lastebiler flere ganger i timen i fem-seks år for å få vollene etablert.

Kroken på døren

Han sier dette vil medføre kroken på døren.

– Hvilke gjester vil besøke oss,  først med voldsom anleggstrafikk i fem-seks år, og deretter med disse «Monolitt-vollene» rundt, spør Fredrik Michelet.

Forurenset masse

Vollen vil altså omkranse Skytterkollen. Lerduebanen kommer mellom Skytterkollen og støyvollen.

Forurenset jord med blyavfall skal lagres inne i støyvollene, og store mengder restmasse fra byggeprosjekter i Oslos-område skal holde blyforurensningen på plass.

– Her kan det bli snakk om mengder opp mot 10 til 15 millioner kubikkmeter som skal fraktes inn med anleggstrafikk, sier Michelet.

Ekkoeffekt

– Men i et brev til kommunen 10. juni klager du selv over støy. Du ber om at nordre standplass, lerduebanen, stenges på grunn av støy. Mange vil kanskje mene du da burde glede deg over disse store vollene og planlagt støydemping?

– Da har man ikke forstått noen ting av dette. Brevet jeg sendte gjelder altså nordre standplass på Lerduebanen. Som nevnt, når det gjelder denne konkrete standplassen, vil støyvollen faktisk gå 70 til 100 meter ut på banen. I lerduebanens tilfelle kommer banen altså mellom Skytterkollen og støyvollen. Faktisk vil vollen da i dette tilfelle øke støyen med ekkoeffekt!

Allerede nå er støyen voldsom og sjokkartet fra denne standplassen på Lerduebanen, påpeker Michelet.

Spesielt forhold

For Michelet blir kontroversen med Skytteforbundet en uenighet som dreier seg om vollene og anleggstrafikken.

Skyting og skytetreningen i seg selv har han ingenting prinsipielt imot. Han har vært befal i Forsvaret siden 1956, og er våpen- og skyteekspert. Han er også æresmedlem i Norges eldste skytterlag, «Skarpskytten», som skyter nettopp på Løvenskioldbanen.

– Jeg er også venn og militærkamerat med president Jan Tore Berg-Knutsen i Norges Skytterforbund, men i denne saken er vi profesjonelt veldig uenige, sier Michelet.

– Eneste mulighet for å redusere støy

Bærum kommune skal behandle planforslaget høsten 2014. Planforsalget ble sendt kommunen i april i år. Forslaget har vært til høring hos berørte faginstanser.

– Bygging av støyvollene er den eneste muligheten for å redusere støy i den omfang det her er snakk om, sier generalsekretær Arild Groven i Norges Skytterforbund til Budstikka.

Grunneier Carl Otto Løvenskiold eier imidlertid grunnen. Og motsetter seg det hele.

– Grunneier av området rundt Løvenskioldbanen har gitt uttrykk for at han motsetter seg slike planer. Jeg ser da ikke løsningen med å bygge 15 til 20 meter høye støyvoller som realistisk, sier varaordfører og leder av planutvalget i Bærum, Ole Kr. Udnes til Budstikka.

– Ser dere for dere andre mindre omfattende støydempingstiltak som aktuelle?

– Ja, andre støydempingstiltak må vurderes. Her er vi imidlertid avhengige av faglige innspill fra Skytterforbundet selv, og andre eksperter på området, sier Udnes.

Han mener planene med de opprinnelige dimensjonene ville blitt et gigantisk inngrep.