Med sine 40 etasjer og 140 meter på sokkelesten – 23 meter høyere enn Oslo Plaza – vil det nye signalbygget på Fornebu bli et synlig landemerke fra store deler av Oslo, Bærum og Asker.

– Hvis det skal bygges et høyhus noe sted i Bærum, så må det være her på Fornebu, mener Torstein Storækre, sjef for Aker-selskapet Fornebuporten AS.

Observatorium på toppen?

Røkkes høyhus kan inneholde hotell, konferansesenter, kontorer, boliger, service og være offentlig tilgjengelig – ikke bare gjennom åpne glassfasader på gateplan, men også helt øverst.

LES OGSÅ: Vil åpne Fornebuporten for alle

– I toppen kan vi for eksempel bygge et observatorium. Tenk hvilken attraksjon det kan bli.

Nytt og mye større

Høyhusplanen inngår i en stor mulighetsstudie for Fornebuporten, som Aker-konsernet nå spiller inn for Bærum kommune. Planene, som er utarbeidet i samarbeid med arkitektkontoret A-lab, foreslår en ny og mye større utbygging av prestisjeområdet enn det som i dag er regulert (se faktaboks).

Merutnyttelsen på om lag 105.000 kvm skal bidra til finansiering av Fornebubanen, slik myndighetene har lagt opp til.

LES OGSÅ: Røkke vil betale for Fornebus bane
LES OGSÅ: Storfornøyd med Røkke-støtte til Fornebubanen

– Hvis dette prosjektet blir gjennomført slik vi foreslår, vil det gi betydelige grunneierbidrag til banen – og et sterkere trafikkgrunnlag i neste omgang, som følge av økt fortetting rundt T-banestasjonen, sier Storækre.

10 milliarder - 12.000 personer

– Hvor mye vil dere legge på bordet for en ny bane?

– Vi vil gi et betydelig bidrag, forutsatt at alle andre grunneiere som har mulighet for mer regulering, bidrar tilsvarende. Hva dette innebærer i kroner kan ingen si før alle muligheter er lagt frem og reguleringsmyndighetene har sagt sitt. Forhåpentlig vis er finansieringen på plass i løpet av neste år.

Aker har gjennom Fornebuporten til nå forpliktet seg til å investere om lag 4 milliarder kroner i området. Hvis politikerne i Bærum sier ja til de nye utbyggingsplanene, kan dette beløpet strekke seg mot 10 milliarder.

I løpet av 2016 vil det jobbe nær 3.000 høyt kvalifiserte mennesker i Fornebuporten. Fullt utbygd kan det bo og arbeide 10.-12.000 personer der – inkludert Kjell Inge Røkke selv. Konglungen-mannen flytter hele Aker-konsernet fra Aker Brygge neste sommer.

LES OGSÅ: Røkke rømmer Oslo - flytter hele Aker-konsernet til Fornebu

Vil bli navet i Subsea Valley

Fullt utbygd kan «Nye» Fornebuporten telle 234.000 kvm fordelt på 186.000 kvm næring og utdanning og 48.000 kvm bolig – fordelt på om lag 450 leiligheter og 50 studentleiligheter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fornebuporten Aker

Området vil i så fall utvikle seg i tråd med Akers visjon om å utvikle det til verdens ledende kompetansesenter for undervannsteknologi – selve «navet» i den etablerte ingeniør- og olje- og energiklyngen Subsea Valley.

– Et viktig mål er å tiltrekke oss en eller flere offentlige eller private virksomheter som driver med teknologibasert forskning og utdanning, fra videregående til høyskolenivå. Og vi bygger gjerne videre på den virksomheten som drives innen forskning og utdanning i Oslo-regionen i dag, sier Storækre.