En av kjempene i markedet, den snart 20 år gamle kjeden Kaffebrenneriet, vil etablere seg i senterets første etasje.

Det verserer dessuten rykter om at bærumsinvestor Jens Ulltveit-Moe ser på Fornebu som en egnet lokasjon for Starbucks, som Ulltveit-Moe kjøpte eneretten til i 2012.

Steinar Paulsrud, gründer og ansvarlig for etableringer i Kaffebrenneriet, er svært tilfreds med den forestående nyetableringen.

– Får ingenting gratis

– Vi tror senteret vil bli liggende som et naturlig midtpunkt. Kaffebrenneriet skal bli et naturlig møtested for nærmiljø, arbeidstagere og besøkende, samt en ventil for dem som har vandret ørkesløst rundt i senteret i timevis, sier Steinar Paulsrud.

Han legger til at kafébutikken vil få en uteservering, som vil ligge vendt ut mot fjorden. Kaffebrenneriet har startet 28 kafébutikker siden oppstarten i 1994, deriblant i Asker og Sandvika sentrum.

Til tross for at selskapet aldri har stengt en kafé, våger ikke gründeren å ta noe for gitt.

– I dette markedet får du ingenting gratis. I dette markedet kan du ikke lene deg på et kjent navn – det er kvaliteten du leverer i morgen som kundene måler deg på, sier han.