Dette blir innholdet i det som blir et nytt storbygg midt i hjertet av Bekkestua.

Bygget skal reises der Bygningsarbeidernes Hus står i dag. Entreprenør NCC Construction og byggherre, det Gjeldsten-eide selskaper Profier, har nå planene klare.

Selges i 2015

Bygningsarbeidernes Hus er bygget med lysegul topp på den andre siden av Meny. Her holder blant annet Thune og Liv Olsen Eft til.

– Vi regner med å begynne å kunne selge leilighetene i tredje eller fjerde kvartal nå i år, sier prosjektleder Steinar Skui i Profier.

Leilighetene fordeles i to bygg, det ene blir på fem etasjer og rundt 20 meter – det andre blir på seks etasjer og rundt 23 meter.

LES OGSÅ: Her skal det bli trening

LES OGSÅ: Nytt torg og nye butikker på Bekkestua

God utsikt

Det ene bygget blir dermed på høyde med kun ett annet bygg på Bekkestua i dag.

– Det er på cirka 23 meter, sier Skui.

– Hva blir prisen på toppleiligheten?

– Det er ikke priset ennå. Generelt for boligprosjekter gjelder at prisen må avstemmes opp mot hva prisnivået er generelt i det aktuelle området boligene skal selges.

LES OGSÅ: Slanker planlagt gigantbygg på Bekkestua

Frykter ikke markedet

– Nyboligmarkedet svikter flere steder. Frykter dere tilsvarende her?

– Nei, det gjør vi ikke. Leilighetene ble solgt unna på en kveld i naboprosjektet vårt her. Og selv om det er andre tider i boligmarkedet nå, regner vi ikke med det vil bli vanskelig å selge dette her.

LES OGSÅ: Profier fikk nei til høyhus på Bekkestua

Ikke bare seniorer

– Og målgruppen er bare seniorer?

– Nei, faktisk ikke. I vårt prosjekt Bekkestua Syd er det lavere snittalder enn for nærliggende boligprosjekter. Og vi regner med at dette også blir gjeldende for det nye prosjektet.

Boligkjøperne vil kunne flytte inn nå bygget er ferdig på sensommer 2016.

LES OGSÅ: Profier fikk nei til høyhus på Bekkestua

Ulike butikker

Helt i bunnen av bygget blir det parkeringsanlegg med 121 biloppstillingsplasser.

Deretter blir det to etasjer med næringslokaler. Første etasje korresponderer med 1 etasje i Bekkestua senter. Andre etasje blir sammenhengende med andre etasje i Bekkestua senter.

Vi tenker oss handelsvirksomhet uten at type handel er definert per i dag.

– Er kontrakter signert ennå?

– Nei, ikke foreløpig. Prosjektet skal opp til første gangs behandling 10 april og til annen gangs behandling en gang i sommer. Vi signerer ingenting før vi har politisk godkjennelse på dette, sier Skui. Han er ikke i tvil om at lokalene blir leid ut.

– Flere har allerede vært på oss og ønsker å leie, så det tror vi skal gå greit, mener Skui.

LES OGSÅ: Vant pris for verdens beste bygg

Betyr mye for sysselsettingen

Det er altså NCC Construction som har fått den ferske kontrakten på 197,5 millioner for å føre opp bygget. Fem tilbydere konkurrerte om totalentreprisen.

– Vi gleder oss over dette. Det betyr mye for sysselsettingen ved vårt kontor i Asker, sier distriktssjef Gunnar Ulvestad i NCC Construction. Selskapet har vært entreprenør i Asker i 30 år.

Les flere økonominyheter her

60 til 70 i sving

Han regner med at mellom 60 og 70 personer vil være i sving med jobben. Det å få en kontrakt nå i 2014 på den størrelsen er viktig for langtidsplanleggingen, sier Ulvestad.

– Vi opplever det som en fjær i hatten å få dette oppdraget. Det må jo bety at vi har gjort en god jobb på Bekkestua senter, sier han.

LES OGSÅ: Vil lage park for alle – om han får bolig-ja

Økonomi-modellen

– Dere har valgt kombinasjonen bolig-næring. Skal boligsalget her være med å subsidiere næringsutviklingen?

– Nei, slik vil det ikke være. Enhetene utvikles uavhengig av hverandre.

– Hvorfor rev dere ikke likeså godt også Bygningsarbeidernes Hus med en gang og tok hele Bekkestua-senter prosjektet som en eneste stor utbygging?

– Vi ønsket ikke det av hensyn til tredjepart. Ved å la Bekkestua senter (bygget der SATS nå allerede er i gang, men der resten fortsatt ikke er helt ferdig) stå ferdig først, så sikrer vi at det er en levende by underveis, ikke bare riving og bygging, sier Skui.