– Røkkes forslag om et høyhus på 40 etasjer bryter med grunnleggende planer og premisser for utbyggingen på Fornebu, sier landskapsarkitekt Tone Lindheim.

Lindheim er daglig leder i byrået Bjørbekk og Lindheim, samt professor ved Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet på Ås. Hun har arbeidet med Fornebu siden 1996. Da utarbeidet hun de første utredningene for etterbruk av området. Siden var hun ansvarlig landskapsarkitekt for utformingen av Nansenparken, Hundsund grendesenter og Rolfsbukta boligområde.

Hennes firma har også utformet Storøya med badeplass, Koksa og gang- og sykkelveiene på Fornebu.

Røkkes høyhus har ingenting i dette nærmiljøet å gjøre, mener hun.

– En stor kvalitet ved Fornebu er at det er åpent, med sikt mot sjøen og åsene i vest. Et slikt høyhusprosjekt vil fullstendig dominere landskapet.

AKERS TILSVAR: – Vi visste planene ville skape debatt

– Vil belemre utsikten

17. desember skrev Budstikka om Aker og Røkkes planer om et bygg på 140 meter, på tomten ved krysset mellom Snarøyveien og Oksenøyveien. Røkke-tårnet vil bli på 40 etasjer – Norges høyeste bygg.

Det kan inneholde hotell, konferansesenter, kontorer, boliger, service og være offentlig tilgjengelig – også helt på toppen.

– Hvis det skal bygges et høyhus noe sted i Bærum, så må det være her på Fornebu, uttalte Torstein Storækre, sjef for Aker-selskapet Fornebuporten. Helt feil, mener Tone Lindheim.

– Landemerker er flott, men de må være en del av en planmessig og bevisst prosess – ikke poppe opp etter private lyster og innfall. Hva er grunnen til at man skal være belemret med sikten til dette bygget uansett hvor man ferdes i Oslo og Bærums-området? spør hun.

MER OM SAKEN:

Vil motbevise Fornebu-anklager: Snudde alt på 20 år

– Et problem at Bærum ser på seg selv som en grend

Kjell Inge Røkke og Aker vil reise Norges høyeste bygning på Fornebu

– Store fjernvirkninger

Arkitekten mener konsekvensene vil bli store. Hun begrunner det slik:

– Et slikt bygg vil prege sikten fra langt oppe i Holmenkollen og høydepunktene i marka, fra store deler av byen, fra Bygdøy, fra langt innover i Bærum og fra sjøen, Et høyhus av denne størrelsen vil stjele oppmerksomhet ved innseilingen til Oslo. Dersom dette slippes gjennom av Bærums politikere innebære det en omfattende endring av vårt felles store landskapsrom.

Lindheim mener Aker ønsker å bygge noe som hverken trengs, eller bør finnes, på Fornebulandet.

– Jeg er oppdratt i en planleggingstradisjon hvor det er viktig å lytte til stedet, spørre seg hva det ønsker og trenger. Jeg finner svaret hverken i store byggeklosser stablet oppå hverandre, som i Statoils hovedkvarter, eller i et voldsomt høyhus av disse dimensjonene, sier hun.

– Jeg tror godt Fornebu kan ta imot flere boliger enn det som opprinnelig lå inne i kommunedelplanen, og kan nok tåle et bygg på om lag ti etasjer. Men utover dette vil det bikke over og overta dominansen i det store felles landskapsrommet på en uheldig måte.