Det sier Stabekk-mannen Stein Stugu, rådgiver i De Facto kunnskapssenter for fagbevegelsen.

Stugu sier dette etter at resultatene av Norsk Ledelsesbarometer 2011 nå er klare. Barometeret avdekker at 70 prosent av norske tillitsvalgte mener bedriften ikke inkluderer ansatte i viktige beslutningsprosesser.

Tillitsvalgte

Høstens undersøkelse er gjennomført av De Facto på oppdrag fra ledelsesorganisasjonen Lederne. Undersøkelsen sier noe om hvordan ansatte har mulighet til å påvirke og gi innspill overfor ledelsen i bedriften.

De som har svart er, tillitsvalgte som gjerne selv er mellomledere. Det er derfor toppledelsen i bedriften mange uttaler seg om, sier kommunkasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne til Budstikka.no.

Les flere økonominyheter fra Budstikka her

Tre av fem

Undersøkelsen viser at så mange som tre av fem bedrifter lar være å involvere tillitsvalgte når viktige beslutninger for bedriften skal tas.

Det er ulike typer beslutninger de ansatte ikke blir involvert i, for eksempel endringer av driftsform. Ifølge lov og avtaleverk skal dette involvere de ansatte.

Mer autoritære

Over halvparten av de spurte mener også at ledelsen i sin bedrift er blitt mer autoritær enn tidligere.

– Det finnes en lederkultur som ikke involverer tillitsvalgte før man selv har bestemt seg. Det å diskutere seg frem til fornuftige løsninger kan for noen ledere oppfattes som svakhet, mener Stabekk-mannen.

Stugu mener mange ledere vil vise styringsdyktighet og derfor tar avgjørelse uten at mange er involvert.

– Mange ledere er mer opptatt av å legitimere handlingene overfor styret og bedriftens eiere enn de ansatte. Hvis du som leder har en lite involverende holdning, oppleves dette gjerne som autoritært, sier han.

Stugu, som selv har lang bakgrunn som fagforeningsleder før han ble rådgiver, mener norsk arbeidsliv i så måte er delt i to, og at ledelse varierer veldig fra bedrift til bedrift. Den andre halvdelen praktiserer en involverende ledelses-form.

Rekrutteringsproblemer

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener en autoritær ledelse kan føre til rekrutteringsutfordringer for mange bedrifter.

– I de yngre generasjonene er det mange med et individuelt basert selvbilde, og en autoritær lederstil bidrar ikke akkurat til å fremelske det, sier han.

Brekke tror mange av de beste unge hodene foretrekker mer involverende ledere.