Først og fremst: Hvis din legitimasjon er kommet på avveie, er det viktig at du anmelder saken umiddelbart, slik at politiet får startet etterforskning.

De fleste som utsettes for identitetstyveri, og deretter mottar en vare/tjeneste de ikke har bestilt, tror at de er blitt svindlet. Dette stemmer ikke. Det er de som har solgt/gitt ut en vare/tjeneste til en annen, i den tro at det er deg, som er svindlet.

Spar deg for bryderiet

Når disse krever at du skal betale for svindelen, er det nok at du orienterer dem om at du ikke har bestilt noe, og at du har anmeldt forholdet til politiet. Mange vil be deg fylle ut egenerklæringsskjema og sende kopi av anmeldelsen. Dette er ikke noe du plikter å gjøre, men det vil trolig spare deg for mye bryderi i etterkant.

Aldri betal

Iblant forsøker imidlertid de som er blitt svindlet å sende regningen til deg, på tross av at du har gitt beskjed om at du er blitt utsatt for et identitetstyveri. Aldri betal for varer/tjenester du ikke har bestilt. Ikke la deg påvirke av om leverandøren truer med, eller sågar sender saken til inkasso.

Bestrid eventuelle inkassokrav

Samle alt av papirer i en perm. Ta vare på politianmeldelsen(e), regninger, brev og lignende. Sendes saken til inkasso, ringer du inkassoselskapet og opplyser om at kravet er bestridt. Når dette er gjort har ikke inkassoselskapet lov til å gi deg betalingsanmerkning(er) før det eventuelt foreligger en dom fra forliksrådet.
Dersom saken ikke løses i kontakt mellom fordringshaver/kreditor og inkassoselskapet havner saken i forliksrådet. Hvis dette skjer kan det være lurt å innhente juridisk bistand. Vinner du saken vil du få dekket dine saksomkostninger (begrenset til 3.440 kroner). Har du handlet i tråd med teksten overfor bør du vinne saken, forutsatt av at du aldri har bestilt varen/tjenesten det er snakk om. dersom du gjør det vil

Dersom du lurer på om du er spesielt utsatt for å bli frarøvet din identitet, kan det være en idé å besøke Norsk senter for informasjonssikrings nettsted om identitetstyveri, hvor du blant annet kan teste hvor utsatt du er for id-tyveri.