– Jeg vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt å bygge dobbelt så mange boliger på Fornebu som de 6.300 man har regulert i dag, svarer Harald Martin Gjøvaag på spørsmål fra Budstikka.

Den faglige lederen i Alliance Arkitekter leder planrådsgruppen, som skal gi Bærum råd om hvor mange flere kvm og etasjer Fornebu-utbyggingen tåler.

LES OGSÅ:

Sammenlignet med Manhattan

– Du har tidligere uttalt at Fornebu også har plass til 18.000 boliger. Mener du det fortsatt?

– Rent fysisk er svaret ja. Uttalelsen knytter seg til en illustrasjon jeg la ut på Twitter før stortingsvalget i fjor, litt for moro skyld. Jeg limte inn deler av Manhattan på Fornebukartet, og da viste det seg at flere enn 50 kvartaler fra denne bydelen kunne fått plass vest for Snarøyveien.

– Mener du at en slik fortetting er en god idé for Fornebu?

– Nei, på ingen måte.

– Hvorfor ikke?

– Fordi Fornebu ikke er Manhattan, da hadde vi hatt en helt annen bymessig struktur. Det ligger en plan i bunn for utviklingen av dette store området, og vi må ta hensyn til de prosessene som pågår og menneskene som allerede bor og arbeider der ute. Det er ikke bare å rase frem, sier Gjøvaag.

LES OGSÅ: Frykter trafikkork

– Verdidebatt avgjør

Den 46 år gamle arkitekten synes det er spennende planer Kjell Inge Røkke og Aker la frem for Fornebuporten onsdag, med oppføring av 234.000 kvm næring og bolig – inkludert Norges høyeste bygning på 40 etasjer og 140 meter.

– Det Aker her gjør er å utvikle sitt område i sammenheng med den nye T-banestasjonen som skal komme. Jeg tror det er et godt grep, og det er bra at de tør å konkretisere planene sine slik de her har gjort. Det forplikter at man følger opp med en verdidebatt i etterkant, noe jeg mener er helt avgjørende i den videre utviklingen av Fornebu.

– Hva synes du om «Røkke-tårnet»?

– Jeg har ikke høydeskrekk, det kan jeg si. Men ellers er det for tidlig å svare. Og ganske uinteressant. For det er ingenting som er riktig eller feil i dette spørsmålet. Det er ett av flere verdivalg, som utbyggerne og politikerne må ta stilling til. Bygger man høyt, så blir det bedre plass nede på bakken – og bygger man lavt, blir det tilsvarende mer trangt. Gitt at man holder på det samme volumet.

Kostbart

– Hvor høyt og tett bør det bygges på Fornebu?

– Det kommer vi tilbake til. Men Fornebubanen er kostbar, så det er viktig å se hva grunneierne kan bidra med. Holder vi oss til dagens kostnadsanslag på 10 milliarder, betyr det at 60.000 mennesker må kjøpe 10 månedskort i året i 50 år. Så her må det bygges tett rundt stasjonene.

– Hvor tett?

– Bruttoarealet i de nye planene for Fornebuporten utgjør 250 prosent av eiendommens areal. Jeg tror neppe det er realistisk med en lavere utnyttelse enn dette, signaliserer Gjøvaag.

Planrådsgruppen har mottatt mulighetsstudier fra Aker, Obos og Koksa Eiendom, som alle beskriver hvordan de kan få til økt utnyttelse av sine eiendommer.

Gruppen skal gi sine analyser og råd til kommunen i løpet av januar.