Dette er satsinger som kan være med på å redusere bilbruken og rushtrafikken til og fra Fornebu relativt raskt, mener SmartCity Bærum og konsulentene i Accenture.

Torsdag formiddag presenterte de resultatene av en stor spørreundersøkelse som hele 3.700 Fornebu-ansatte har svart på – og seks satsingsområder, som anbefales på grunnlag av dette.

SmartCity-prosjektet ser på tiltak som kan bidra til bedre trafikkflyt i de minimum 7-8 årene som gjenstår før Fornebubanen settes i drift.

LES OGSÅ:

Bilen dominerer

Bil er fortsatt det dominerende transportmiddelet når dagens nærmere 20.000 Fornebu-ansatte skal på jobb. Det dokumenteres i undersøkelsen, som er den største som noen gang er gjennomført lokalt i næringslivet.

Tallene viser at rundt 40 prosent av de spurte velger bil og opp mot 35 prosent buss som sitt primære transportmiddel. Tre av fire Fornebu-ansatte opplever altså jevnlig å stå i kø på den samme asfalten hver morgen og hver ettermiddag.

Tar vi med de opp mot 15 prosentene som ankommer Lysaker med tog og tar buss derfra det siste strekket, er det ni av ti som rammes av køene.

Flest velger bilen i Lommedalen og på Bærums Verk

Bilbruken er høyest i Asker og Bærum, med henholdsvis 48 og 49 prosent. Desidert høyest er andelen bilreisende fra Lommedalen og Bærums Verk med henholdsvis 76 og 73 prosent.

– Dette er meget høye tall, og må delvis skyldes at kollektivtilbudet ikke er godt nok tilpasset for Fornebu-ansatte, mener prosjektkonsulentene Trygve Lie og Erik Rehbinder i Accenture, sammen med sjefen i SmartCity Bærum, Unni Larsen.

På bristepunktet

Køene inn og ut av Fornebu – og videre ut på E18 – har nådd et bristepunkt i rushtidene.

* Biltrafikken har økt med 10 prosent i morgenrushet og 14 prosent på ettermiddagen fra 2010-12, ifølge tall fra Statens vegvesen.

* Reisetiden har økt med 10 prosent på morgenen og hele 25 prosent på ettermiddagen fra 2012-14, ifølge analyser gjort av Accenture.

Og den negative utviklingen vil forsterke seg når følgende fakta legges til grunn:

* Antall arbeidsplasser på Fornebu vil øke med 17 prosent til nærmere 23.000 i 2017, blant annet som følge av 2.600 nye ansatte på Fornebuporten i 2015–16.

* Antall beboere på Fornebu vil øke fra nærmere 5.400 i dag til nærmere 12.000 i 2022, ifølge en prognose fra Bærum kommune.

Flere vil velge buss

Med dette faktagrunnlaget i bunn foreslår SmartCity Bærum og Accenture seks satsingsområder for å få færre til å kjøre bil til og fra Fornebu.

Første satsingsområde er å få flere til å reise med buss.

– Så mange som 30 prosent av dem som oppgir at de primært reiser med bil til og fra jobb, sier at de kunne ha reist med buss, hvis de fikk et bedre tilbud, forteller Lie og Rehbinder

Forutsetningen er eget kollektivfelt, flere ekspressbusser tilpasset Fornebu-ansatte i rushtiden, flere avganger og rimeligere reisekort.

Samkjøring og kjøring utenom rushet

Utvidet båttilbud, flere togreisende og bedre tilrettelegging for mosjonistene er de øvrige satsingsområdene – i tillegg til de to områdene man mener kan gi raskest effekt: Samkjøring på tvers av bedriftene, det vil si at flere kjører sammen til jobb, og utjevning av rushtidstoppene – for eksempel ved at ansatte stimuleres til å kjøre til og fra jobb utenfor rushtidene.

Flere kan også jobbe hjemmefra.

LES OGSÅ: Takker nei til høyere lønn for å få hjemmekontor.

Bedre og spisset informasjon

I presentasjonen for arbeidsgiverne og andre aktører på Fornebu torsdag, anbefalte SmartCity-prosjektet at bedriftene skaper økt bevissthet rundt reisevalg og reisetider og at det gis bedre og spisset informasjon til de ansatte om reisetilbudet basert på hvor de bor.

Det foreslås å opprette et eget forum på tvers av bedriftene for å sikre et koordinert samarbeid om de tiltakene man beslutter å sette i verk.