Seks ukers drama om Stabæks arena på Fornebu nærmer seg en ubehagelig slutt. Det er klart etter at eierselskapet bak arenaen, Stabæk Holding AS i går ettermiddag brøt samtalene med Stabæk Fotball AS.

LES OGSÅ: Stabæk kan bli kastet ut av Telenor Arena

– Fotballen har satt i gang uverdige prosesser vi overhodet ikke kan godta. De har valgt en vei som gjør at alle broer er brent, uttaler en irritert Diderik B. Schnitler.

Han vil ikke utdype hvilke prosesser han sikter til. Schnitler er styreleder i Stabæk Holding – kontrollert av en neppe mildere stemt Kjell Chr. Ulrichsen. Sandvika-investoren er en hårsbredd unna å ta selskapet til skifteretten.

– Utidig og uetisk

Ulrichsen og Schnitler har mistet troen på at det er mulig å få til lønnsom samdrift mellom fotball og event på Fornebu, og har de siste ukene forsøkt å kjøpe ut fotballen via diverse overgangsordninger.

– Vi har vært villige til å hjelpe til med sponsorinntekter og kontantbeløp, forutsatt at fotballen trekker seg ut etter neste sesong. Det er skuffende at de ikke benytter seg av denne muligheten, sier Schnitler.

Hva mener du? Si din mening!

Han mener to-tre år med 180-200 tapte millioner er god nok dokumentasjon på at flerbruksmodellen ikke fungerer.

– Det er ufravikelig en umulighet å kombinere fotball og event med de nåværende spilleplaner og terminlister til grunn. Det er derfor utidig og uetisk å forsøke å presse arenaselskapet for enda mer penger. Vi er et ansvarlig styre, og kan ikke med åpne øyne påføre aksjonærene ytterligere tap.

Håper fortsatt

Stabæk Fotball er overrasket over bruddet.

– Vi har kommet med flere forslag for å bidra til fortsatt sameksistens. I slutten av forrige uke la vi frem et alternativ om selv å overta all drift av fotball og event fra 2012, mot et leiebeløp som trolig dekker renter, avdrag og driftskostnader, inkludert leasing av storskjerm og teknisk utstyr. Jeg håper vi kan gjenoppta samtaler med utgangspunkt i dette, sier styreleder Lars Holter-Sørensen.

SAMLESIDE: Her kan du lese alt om arena-dramaet

– Det er altså noen som tror på kombinasjonen fotball og event. Arenaen er mest verd uten fotball, men det var ikke utgangspunktet da man fikk gratis tomt og 50 millioner i gave, legger han til.

Leiemodellen vil trolig kreve en kapitalutvidelse på 20 millioner i Stabæk Fotball, og det må stilles husleiegaranti.

Holter-Sørensen er usikker på Schnitlers uttalelse om at forhandlingsbruddet er skjedd som følge av "uverdige prosesser" fra fotballens side.

– Jeg antar det gjelder rettigheten vår om å tinglyse dagens husleieavtale, noe vi er rimelig sikre på at vil bli gjort, sier han.

Salg eller konkurs?

Stabæk Holding er ribbet for penger. Slås selskapet konkurs, vil Stabæk Fotball følge med i dragsuget. I så fall havner klubbens fremtid i hendene på to bostyrere.
Et alternativ er at Ulrichsen selger seg ut av arenaen, slik Schnitler bekreftet overfor Budstikka 4. desember.

– Problemet er at vi ikke har noe å selge så lenge fotballen er med, sier styrelederen i dag. Han bekrefter at konkursen rykker nærmere, men har ikke planer om å gå til skifteretten ennå.

– Vi driver så lenge vi har noe å drive for, og vurderer dette fortløpende.
Stabæk Holding har flere og bedre muligheter enn konkurs, mener Holter-Sørensen.

– De kan fortsette med dagens leieavtale eller reforhandle en avtale hvor vi flytter mye aktivitet til Nadderud, de kan selge arenaen eller fortsette å eie og inngå ny leieavtale med oss. En mer fair løsning, synes vi.