Det sier Daniel Kjørberg Siraj, som er administrerende direktør i Obos Nye Hjem as.

Som konsekvens av at prislappen for Fornebubanen er doblet fra 5 til 10 milliarder, er det ventet at grunneiernes del av regningen øker fra 600 millioner til 3,3 milliarder.

– Det er fullstendig urealistisk. Da må det bygges 12.000 boliger på Fornebu, noe vi ikke tror er mulig. Vi har stor sympati for Bærum kommunes ønske om at vi deltar i bygging av sosial infrastruktur, men man kan ikke forvente at det er så mye igjen til bane. Men vi er villig til å gå i dialog, sier Siraj.

Grunneierne har allerede avsatt 500 millioner, og har sagt seg villig til nye 600. Så er det stopp.

– Hvem som skal dekke opp resten, må bli en kombinasjon av tilskudd fra fylkeskommunene, staten og trafikantene. Det burde også kunne være noe å hente fra Oslo-siden. Det er uansett feil å dytte en større regning på Fornebu, sier Siraj.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Lover eller ønsker?

Mer kontor løsningen?

Bærum vurderer å regulere for mer næringsareal på Fornebu slik at grunneierne kan spytte inn mer penger i Fornebubanen.Det viser et notat rådmannen legger frem for politikerne i formannskapet på onsdag.

– Merverdien kan gi utbyggerbidrag til finansiering av bane. Næringsarealer fordrer ingen sosial infrastruktur. Rådmannen mener derfor at det først og fremst må være merverdien fra næringsarealer som vil kunne bidra til utbyggerfinansiering av banen, står det i notatet.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) har tro på denne løsningen.

– Dette vil vi drøfte grundig politisk. 3,3 milliarder kroner har ikke funnet sin finansiering, og derfor er finansieringen fremdeles krevende. Vi må finne en løsning for å få banen på plass, sier hun.

– Bærum er også avhengig av at Oslo øker næringsarealet?

– Oslo har viktige og spennende planer om byutvikling langs hele banetraseen. Det er naturlig at man ser på hvor mange kilometer av banen som ligger i Oslo og hvor mange kilometer som ligger i Bærum. Derfor er det viktig at det blir et spleiselag, sier ordføreren.

Kilder Budstikka har vært i kontakt med, mener det vil være vanskelig å få banen på plass uten mer statlig bidrag hvis Oslo ikke øker næringsarealet eller at prisen på banen stiger ytterligere.