20 måneder etter at den første utgaven av Askeravisen dumpet gratis ned i postkassene til 21.000 husstander i Asker, og 14 måneder etter at 45.000 husstander i Bærum fikk hvert sitt eksemplar av Bærumsavisen, er begge avisene på vei inn i mediehuset på Billingstad.

Del


– Vi er opptatt av å komme enda nærmere distriktet. Disse fullsdistribusjonsavisene utfyller produktspekteret vårt på en veldig god måte, forteller Budstikkas administrerende direktør Terje Tandberg.

Papir og digitalt

Norske mediehus har i liten grad engasjert seg i gratisavisutgivelser. Budstikka forsøkte seg med ungdomssatsingen IkkeStikka i 2006. Den ble avviklet året etter.

 – Hvorfor gjør dere et nytt forsøk?
– Fordi dette er et helt annet konsept. Vi har fulgt med på Askeravisen og Bærumsavisen den tiden de har eksistert, og registrerer at produktene har fått en god mottagelse lokalt.

– Hvordan forklarer du at Budstikka øker satsingen på papir i en medieverden hvor fremtiden er digital?
– Det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Budstikka satser tungt på digital utvikling, men vi ser fortsatt et markedspotensial også for papirprodukter. Satsingen på fulldistribusjonsaviser styrker mediehuset i en krevende konkurransesituasjon, sier Tandberg.


– Vi mener også at de nye produktene gir grunnlag for lønnsom drift i årene fremover, legger han til.

logoLes om Budstikka

Fornøyde gründere

Gründerprosjektet til Dag Rognlien Stenberg og Lars Sunde Løseth (se Fakta) er fortsatt i oppbyggingsfasen. De to gratisavisene i Asker og Bærum omsatte for nærmere 8,5 millioner kroner i fjor, og gikk med et mindre underskudd.
Avisutgiverne er fornøyd med det de har skapt.


– Vi har fått til langt mer enn vi trodde da vi startet. Vi er heldige som har fått tak i så gode medarbeidere, og at markedet er mottagelig for et fulldistribusjonsalternativ til Budstikka, forteller Stenberg.


– Hvorfor selger dere?
– Vi har gjort en jobb med å bygge opp denne virksomheten, kanskje det er det vi er best til. Tidspunktet føles riktig for å la en stor og profesjonell aktør overta og drifte dette videre. Vi tror denne løsningen er best for produktene og selskapet.
Salgssummen holdes fortrolig mellom partene.