Denne uken meldte eierne oppbud til tingretten for selskapet Matkonsulentene, som sto bak restauranten i Vollen.

– Vi har lagt ned for lenge siden, så dette vil jeg helst ikke kommentere, sier eier Mats Bunæs i Matkonsulentene.

Han fortalte imidlertid mer i forbindelse med nedleggelsen av restauranten.

– Butikken gikk rett og slett ikke rundt. Det har vært elleve fantastiske år med blod, svette og tårer. Vi har utsatt denne beslutningen i det lengste, men det gikk ikke rundt lenger, fortalte Bunæs.

To årsaker

Bostyrer Johan Mølbach-Thellefsen hos Brækhus Dege Advokatfirma i Sandvika forteller at eierne har trukket frem to årsaker til konkursen.

– Det første handler om økende konkurranse. Den andre årsaken er at de ikke har kommet til enighet med gårdeier om en ny leieavtale. Det dreier seg både om pris og forutsigbarhet, har de forklart, sier Mølbach-Tellefsen.

Har gjeld

Til tingretten har Bunæs opplyst at den samlede gjelden er på 670.000 kroner, mens verdien i selskapet bare er på 146.00 kroner.

– Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, konkluderer tingrettsdommer Diderik Heiberg Danholt i kjennelsen fra Asker og Bærum tingrett.

Les flere økonominyheter fra Budstikka her