Tall fra Miljøverndepartementet viser at vi ligger mange hestehoder bak andre befolkningsrike kommuner.

En oversikt utarbeidet av departementet viser at Bærum har nest færrest miljøsertifiserte bedrifter per 10.000 innbyggere, blant de 13 deltagerbyene i prosjektet «Fremtidens byer».

Del

Tallene, som er innhentet som underlagsmateriale i prosjektet, omfatter både næringsliv og offentlige etater innen de to største, nasjonale sertifiseringsordningene – ISO014001 og Miljøfyrtårn.

Fremtidens byer

Departementets ambisjon med «Fremtidens byer» er å utvikle strategier for å møte fremtidige klimaendringer. Det seksårige prosjektet er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene/tettstedene i Norge, deriblant Bærum kommune.

Miljøsertifisering av bedrifter og offentlige virksomheter er et av flere viktige grep som skal redusere de samlede klimagassutslippene.

En opptelling Budstikka har foretatt viser at 59 Bærums-bedrifter er sertifisert gjennom de to ovennevnte ordningene. En av de første lokale bedriftene som ble miljøsertifisert er strømleverandøren Telinet Energi, som holder til i Strandveien på Lysaker.

logo Les mer om Strandveien | Lysaker

Enkle grep

– Vi opplever at en stadig større andel av norske forbrukere er opptatt av at bedriftene gjør en innsats for miljøet – ikke minst når det gjelder kunder i vårt nærområde, sier administrerende direktør Finn Erik Arctander til Budstikka.

– Som lokal strømleverandør i Asker og Bærum er dette en viktig del av vår bedriftsidentitet, og dermed var det naturlig å få på plass sertifiseringen, sier han.

Les flere økonominyheter fra Budstikka her 

Arctander avviser at en miljøsertifisering innebærer merarbeid for de ansatte, og sier at man kan styrke bedriftens miljøprofil med noen enkle grep.

– Vi har eksempelvis lagt om systemet for avfallshåndtering, blitt mer bevisst på valg av rengjøringsmidler, begynt å ta tosidige papir-utskrifter og kjøpe klimakvoter for flyreiser og bilbruk, sier han.

Miljøprofilering

Stadig flere bedrifter bruker miljøaspektet aktivt i et markedsføringsøyemed. Telinet Energi profilerer seg blant annet med at de leverer 100 prosent fornybar energi til sine kunder.

– Det er vårt aller viktigste bidrag til miljøsaken. Hele 25 prosent av verdens CO2-utslipp kommer fra produksjon av ikke-fornybar energi (som olje, kull, gass), dermed er det svært viktig å vri etterspørselen over på fornybar energi. Dette er helt avgjørende for den overordnede profileringen av Telinet Energi – vi bruker å si at vi selger fornybar energi, ikke strøm, sier han.

Les flere lokalsaker fra Lysaker her