Det er teknologi fra selskapet Lividi, med Gjettum-mannen Viktor S. Wold Eide som daglig leder, som sørger for et slags vitenskapens «Big Brother»-sendinger over nett fra øgleutgravning på Svabard. Du kan følge med på nettstedet http://forskning.no/svalbard/.
Fra onsdag formiddag har du kunnet betrakte forsker Jørn Hurums nye jakt etter forhistoriske dyr – denne gangen 150 millioner gamle fiskeøgler. Hurum har tidligere fått tak i «Ida» og har også gravd ut monsterøglen «Predator X».

Live-overføring

Fornebu-selskapets bidrag er å sørge for liveoverføring av video fra utgravingsstedet. Lividi er et knoppskyterselskap fra Simula-miljøet og Universitetet i Oslo, og det er forskning derfra som nå gir konkrete resultater.
Budstikka var til stede i Lividis lokaler da sendingene gikk «på lufta» onsdag. I alt 14 norske øglegravere har reist til foten av Janusfjellet på Svalbard, på jakt etter levninger av forhistoriske sjøskapninger fra Juratiden.
For Lividi er dette et spennende prosjekt. Det er første gang selskapets teknologi demonstreres offentlig på en slik måte, og Gjettum-mannen medgir at det kribler i magen. Det er satt opp fire kameraer som skal sende video de neste to ukene. Signalene sendes til slutt via et amerikansk selskap til din pc hjemme.

Jevnere overføring

– Mange leverer liveoverføringer til nett i dag – hva gjør dere spesielle?
– Vi er i front i verden når det gjelder live overføring til nett. Det som skiller oss fra andre er blant annet vår multilink-teknologi. Sammen med Simula og Telenor er vi en del av prosjektet «March» som utvikler nye produkter og tjenester innen denne typen teknologi. Grovt forklart handler det om at man bruker flere nettverk samtidig for å overføre video live. De fleste konkurrentene vi kjenner til bruker ett og ett nettverk av gangen, noe som kan føre til «hakk» og avbrudd i overføringen, mens multilink sikrer en jevnere overføring uten alle «hakkene». Teknologien er velegnet for kombinasjonen av trådløse nett og mobilitet, noe som gir varierende og ellers krevende forhold, sier Eide.

Hektisk periode

Og forholdene på Svalbard er krevende nok. Det finnes ingen infrastruktur på utgravingsstedet, hverken strøm eller datanettverk. Teamet må sette opp alt selv, og sørge for at teknologien fungerer.
Eide forteller om en svært hektisk periode for å få alt på plass.
– Vi fikk henvendelsen i april, og har jobbet intens frem til nå. Det er jo en test på teknologien, så vi er forberedt på litt prøving underveis, men satser på at publikum stort sett skal kunne følge dette akkurat når de ønsker, sier han.
Selskapets teknologi egner seg ifølge Eide både til videokonferanser, videoovervåkning og andre anvendelser med krav til hurtig overføring med kort forsinkelse. Ambisjonen er å bli den foretrukne partneren for globale selskaper som tilbyr videotjenester og videoapplikasjoner.
– Vi satser på en betydelig vekst de nærmeste årene, ikke minst fordi mobilitet og trådløse nett blir stadig mer aktuelt. Der passer den teknologien vi har midt i blinken, sier Eide.