Ferske tall fra Econ Nye boliger sender positive signaler til nyboligmarkedet. 130 nye leiligheter, rekke- og småhus ble solgt i Asker og Bærum i løpet av november og desember. Legger vi til 116 solgte enheter i september og oktober, så ble altså halvparten av nyboligsalget i 2014 gjort unna de fire siste månedene.

Markedet snudde altså i høst. Vi må tilbake til mai-juni 2013 for å finne tilsvarende salgstall i en tomåneders periode.

Nyboligsalget i november-desember var 12 prosent høyere enn forrige tomåneders periode – og hele 202 prosent høyere enn i samme periode 2013, da markedet mer eller mindre var falt sammen.

Spår lavere nybygging i år

Antall solgte nye boliger i Asker og Bærum fra slutten av oktober til slutten av desember i fjor utgjorde 30 prosent av samtlige boliger som var til salgs i perioden. Det er Østlandets nest høyeste salgstakt.

Selv om salgstakten har snudd, ble det solgt 199 færre boliger i 2014 sammenlignet med 2013. En Econ-prognose spår 830 igangsatte boliger lokalt i 2015 – mot 931 i fjor og 822 i 2013 (Se tabell under).

Antall igangsatte boliger i Asker og Bærum - historisk oversikt og prognose (merket med *).
 
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Antall 692 1061 896 677 733 1152 1114 822 931 830

Kilde: Econ Nye boliger, Samfunnsøkonomisk Analyse

Les flere bolig- og økonominyheter fra Budstikka her