Norges 40 år lange oljeeventyr hadde ikke latt seg gjennomføre uten årelating av kompetanse og arbeidskraft fra det landbaserte næringslivet. Nå er det duket for «paybacktime».

– Ideer har begynt å svirre i flere miljøer etter hvert som oljekrisen har satt seg. Vi som driver i helsenæringen for eksempel, har et enormt behov for mer kunnskap og teknologi – noe det finnes mye av i olje- og gassnæringen, forteller sjefen i teknologiklyngen Oslo Medtech, Kathrine Myhre fra Jar.

Nytt "nav" for olje og gass

Sammen med Preben Strøm, sjef for landets største næringsklynge Subsea Valley, forsøker hun å samle mange store aktører i hovedstadsområdet for å lage et program for teknologioverføring, forskning og utvikling på tvers av bransjene.

Initiativet ble lansert for 150 deltagere på et stort møte i anledning at Subsea Valley har flyttet inn i nye lokaler i Fornebuporten – et nytt «nav» for olje- og gassnæringen fremover, ifølge gårdeier Kjell Inge Røkke.

Tenker stort

Det er flere tunge aktører Myhre og Strøm vil ha med seg, deriblant Oslo, Bærum og Asker kommuner, Universitetet i Oslo (UiO), NHO, Abelia, Tekna og Norsk olje og gass.

To næringsklynger: Subsea Valley og Oslo Medtech

Subsea Valley er en teknologi- og kompetanseklynge innen olje- og gassmarkedet.

Den har 196 medlemsbedrifter med om lag 70.000 ansatte på det sentrale Østlandet – hovedsakelig lokalisert langs aksen Oslo-Kongsberg.

Olje- og gassklyngen har hovedkontor på Fornebu, og hevder å være Norges største næringsklynge.

Oslo Medtech er en næringsklynge innen helseteknologi.

De har 190 medlemmer fra næringslivet, sykehussektoren, investeringsbransjen, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner. Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus er sentrale samarbeidspartnere.

Teknologiklyngen har hovedkontor i Forskningsparken i Oslo.

.

– Vi ser at sterke klynger utvikler seg på tvers av industrier og kompetansemiljøer. Silicon valley for eksempel, kan vanskelig kalles en it-klynge lenger. Samarbeid og teknologioverføring på tvers av bransjer vil gi økt innovasjon og aktivitet. Og flere lønnsomme arbeidsplasser, mener Strøm.

Universitetet i Oslo har sett denne utviklingen komme lenge:

– Vi jobber med å utfordre logikken i de ulike nettverkene og skape innovasjon. Derfor er vi medlem i Oslo Cancer Cluster og Oslo Medtech, og nå melder vi oss inn i Subsea Valley også, forteller Morten Dæhlen, professor og dekan ved UiO.

– Skal vi få til dette, må næringslivet se på ny organisering og samarbeidsformer. Da er særlig én ting viktig: Hold på den særegne flate strukturen, den er unik i verden, mener Even Aas, konserndirektør for samfunnskontakt i Kongsberg Gruppen.

Så gjenstår det for Oslo Medtech og Subsea Valley å løfte ideen om klyngesamarbeid fra god idé til virkelighet.