– Jeg ønsker ikke å kortslutte debatten som nå vil komme. Den kan jo bli like høy som et høyhus. Men vi støtter varmt opp om ambisjonen om et "Verdenshavets hovedkontor" og Fornebu er selvsagt rett sted for dette, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune.

– Er dere innstilt på å gi denne saken rask behandling?

– Dette er en reguleringssak som kommunestyret skal behandle og vi skal være forberedt på at det vil bli mye debatt, men vi vil uansett finne løsninger for rask behandling. Kanskje parallelt med kommunedelplan 3, sier hun.

Statsminister Erna Solberg sa blant annet dette på presentasjonen hun holdt:

– Målet vårt er at Norge skal bli best mulig på hav. Det er mange havinitiativer i verden i dag, stykkevis og delt. Ambisjonen om å samle kunnskapsmiljøer under ett tak for å få til en helhetlig forvaltning er det vi trenger. Jeg vil hylle Kjelll Inge Røkke for dette initiativet, sier Solberg.