Næringslivet stortrives i Asker og Bærum

NÆRINGSKOMMUNER: – Asker og Bærum er gode og næringsvennlige kommuner og fortjener kjempeskryt for å ha ligget på topp i denne rangeringen år etter år, sier NHOs regiondirektør Nina Solli. Men få og dyre boliger for nyetablerte er en ulempe, legger hun til – her ved Askers fremtidige store utbyggingsområde på Høn-Landås.

NÆRINGSKOMMUNER: – Asker og Bærum er gode og næringsvennlige kommuner og fortjener kjempeskryt for å ha ligget på topp i denne rangeringen år etter år, sier NHOs regiondirektør Nina Solli. Men få og dyre boliger for nyetablerte er en ulempe, legger hun til – her ved Askers fremtidige store utbyggingsområde på Høn-Landås. Foto:

Bærum er Norges nest beste kommune for næringslivet mener NHO. Asker er femte best.

DEL

Bærum er fortsatt nummer to på NHOs årlige kåring av landets mest attraktive næringslivskommuner, mens Asker falt fra fjerde til femteplass etter å ha blitt forbigått av en annen Akershus-kommune – Ullensaker, som har høyere tilflytting og flere unge innbyggere.

Bærum har ligget på andreplass i NHOs Kommune-NM hvert år siden 2011, alltid med Sola over seg. Asker har vekslet mellom fjerde, femte og sjetteplasser.

LES OGSÅ: Bæring? Da bor du i en superattraktiv kommune

– Fortjener kjempeskryt

– Asker og Bærum er gode og næringsvennlige kommuner og fortjener kjempeskryt for å ha ligget på topp i denne rangeringen år etter år, sier NHOs regiondirektør i Oslo og Akershus, Nina Solli.

NHOs Kommune-NM 2017

NHOs Kommune-NM 2017 måler norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet innenfor fem kategorier som er særlig viktig for bedriftene.

Disse fem kategoriene teller: Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, sysselsetting og arbeidsmarked, befolkningssammensetning og kommuneøkonomi.

Av NHOs 15 regioner er det Oslo og Akershus som har mest fremgang. Akershus er vinnerfylket i årets Kommune-NM.

Høy deltagelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Ledigheten i Akershus ligger under landsgjennomsnittet, og det er netto innflytting i 19 av 22 Akershus-kommuner.

Kilde: NHO

Oversikten viser at både Bærum og Asker skårer helt på topp innen nesten alle fem kategorier som måles. Bærum er nest best i landet innen både næringsliv/privatøkonomi og kommunal økonomi, mens Asker er best av absolutt alle innen kommunal økonomi og fjerde best innen næringsliv/privatøkonomi (se tabellen).

Høy utdanning, høye inntekter, færre uføre...

DE 10 BESTE: Både Bærum og Asker er helt i toppen på årets kåring av landets beste næringslivskommuner. Her ser vi hvilke plasseringer de beste kommunene oppnådde innenfor hver av de fem kategoriene som er målt.

DE 10 BESTE: Både Bærum og Asker er helt i toppen på årets kåring av landets beste næringslivskommuner. Her ser vi hvilke plasseringer de beste kommunene oppnådde innenfor hver av de fem kategoriene som er målt.

Nina Solli trekker frem noen lokale hovedfunn i undersøkelsen:

– Utdanningsnivået er høyt i begge kommuner. Næringslivet er variert, inntektsnivået er høyt og uføreandelen er lav i begge kommuner. Asker og Bærum skårer best på nyetableringer, god privatøkonomi og høy kompetanse. Men begge kommuner har altfor få innbyggere med fagbrev. De to kommunene har også lavere befolkningsvekst og lavere andel unge innbyggere enn for eksempel de største kommunene på Romerike, sier Solli.

LES OGSÅ: Nå er det flere optimister – men fortsatt ikke i olje

– Mange askerbøringer pendler til Oslo, men det er også høy grad av pendling inn til Asker, noe som gjør at kommunen rangeres høyt i kategoriene næringsliv og arbeidsliv. Bærum skårer på topp i alle kategorier med unntak av befolkningssammensetning, sier Solli.

De store er best

Det er en klar sammenheng mellom størrelse og plassering på listen. Kommunene og regionene som rangerer høyest har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter og de er preget av næringsklynger innen petroleum og teknologi.

Akershus er beste fylke med 19 kommuner inne blant de 100 beste og fire på «10 på topp»-listen.

Artikkeltags