Bernard Leganger (22) er en av dem som har registrert seg med nytt selskap i år. Han er rørlegger og satser i firmaet "Vi kan oppussing".

-  Det har alltid vært en drøm å starte for meg selv, sier Haslum-gutten til Budstikka.

 Færre har gjort som ham så langt i år.

Et søk Budstikka har gjort i Brønnøysundregistrene viser 442 nyregistrerte selskaper i Asker og Bærum fra og med årsskiftet til og med mandag denne uken.

Dette er en nedgang på 13 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Samme periode har det vært 255 konkurser og tvangsavviklinger lokalt, noe som er en økning på 26 prosent i forhold til samme periode i fjor.

LES OGSÅ: Droppet gevinst

Svakere vekstutsikter

Regiondirektør Nina Solli i NHO gir mulige forklaringer.

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er svakere enn på lenge. Bare eksporten og offentlige investeringer gir en viss drahjelp til økonomien.

– Er det mer dystre utsikter i økonomien som kan gi seg utslag?

– I hovedstadsregionen er det mange bedriftsledere som bekymrer seg over markedsutsiktene det kommende året. Dermed uteblir også veksten i investeringene. Kun seks prosent av bedriftene planlegger å øke investeringene i 2015, mens 17 prosent vil redusere. De øvrige planlegger å holde investeringene på samme nivå som i fjor. Både store og små bedrifter kutter sine investeringer, og det gjelder de fleste bransjer og næringer. Det er nærliggende å tro at de mer negative økonomiske utsiktene også påvirker antallet nystartede bedrifter.

– Større usikkerhet

Direktør Ane Maria Mjaaseth i Bærum Næringsråd er inne på det samme.

– Jeg tror nedgang i nyetableringer henger sammen med at investeringsviljen har gått noe ned blant bedriftene i regionen og at fremtidstroen har blitt noe svakere, mener hun.

Hun peker også på usikre markedsutsikter og krav til omstilling i forhold til miljø og teknologi kan ha betydning.

– Det kan også være større usikkerhet i forhold til miljø og teknologi og egen overlevelsesevne, mener hun.

Svingninger med betydning

Lars O. Nordal, direktør i Asker Næringsråd påpeker at avvikene fortsatt ikke er store. Han viser til konjunktursvingningenes betydning.

– Konjunktursvingninger har alltid betydning for samfunns- og næringsutviklingen, men gir ikke nødvendigvis store utslag på etableringsstatistikken. I perioder med høy arbeidsledighet vil eksempelvis mange velge å etablere sin egen virksomhet, såkalt «levebrødsbedrift».