Skip to main content

Knusende nederlag på Isi – snart slutt på støv, støy og tungtrafikk

Det har vært drevet steinknusing på Isi i en årrekke i strid med reguleringen. Nå kan det snart være slutt på virksomheten.

Det har vært drevet steinknusing på Isi i en årrekke i strid med reguleringen. Nå kan det snart være slutt på virksomheten.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Østlandsjord led et knusende nederlag da politikerne torsdag vendte tommelen ned for søknaden om å fortsette å knuse stein på Isi. Nå blir det ulovlighetsoppfølging.

– Dette ønsker vi ikke at skal fortsette. Nå skal vi her i Bærum bestemme hvor vi ønsker at en slik type virksomhet som dette skal drives, og ikke gi dispensasjoner der noen har tatt seg til rette, sa Arbeiderpartiets Reidar Kleppe, da planutvalgets debatt om den ulovlige steinknusingen på Isi var gått varm.

– Vi her i Bærum skal bestemme hvor vi ønsker at en slik type virksomhet som dette skal drives, og ikke gi dispensasjoner der noen har tatt seg til rette, mener Aps Reidar Kleppe.

– Vi her i Bærum skal bestemme hvor vi ønsker at en slik type virksomhet som dette skal drives, og ikke gi dispensasjoner der noen har tatt seg til rette, mener Aps Reidar Kleppe.

Foto: KARL BRAANAAS

Reguleringsplanen for Isi miljøpark åpner ikke for steinknusing på området. Virksomheten til Østlandsjord er derfor ulovlig og krever dispensasjon.

Ulovlighetsoppfølging

Etter at planpolitikerne møtte Østlandsjord på befaring foran det forrige møtet sitt i mai, var de splittet og valgte å utsette debatten til neste møte. Men da saken ble behandlet torsdag kveld, var all tvil lagt til side; Et enstemmig utvalg fulgte kommunedirektørens innstilling og sa nei til å gi dispensasjon.

– Vi hverken kan eller vil tillate at slik virksomhet fortsetter. Det skyldes støyen og det helsefarlige svevestøvet som spres med vinden, og ikke minst all tungtrafikken som skaper flere uholdbare situasjoner blant annet for barnas skolevei, sa Høyres Tone Strand Molle – selv bosatt på Skui, og glad for å kunne legge denne langdryge saken med 52 dokumenter bak seg.

Vi hverken kan eller vil tillate at slik virksomhet fortsetter
Tone Strand Molle (H), medlem i planutvalget

– Men betyr torsdagens vedtak at Østlandsjord må slå av knusemaskinene nå umiddelbart?

– Østlandsjord har søkt om dispensasjon fra gjeldende plan. Det har de ikke fått. Jeg legger derfor til grunn at bygningssjefen vil forfølge drift som ikke er i tråd med reguleringsplanen – altså en ulovlighetsoppfølging. Akkurat hvor lang tid det vil ta er usikkert, men nå har bygningssjefen fått en klar marsjordre fra planutvalget, sier utvalgsleder Eirik T. Bøe (V) til Budstikka.

– Veldig skuffet

Daglig leder for Østlandsjord, Jan Andersen har ikke tenkt til å gi opp kampen mot kommunen riktig ennå. 

– Vi er selvsagt veldig skuffet over vedtaket til planutvalget, og vil nå vurdere hva vi skal gjøre videre. Men vedtaket blir selvfølgelig påklaget, sier daglig leder for Østlandsjord, Jan Andersen.

Jan Andersen i Østlandsjord har hele tiden hevdet at de er en viktig for ressurs for kommunen, og er skuffet over politikernes vedtak. Her sammen med politikerne i planutvalget i forbindelse med befaringen i mai.

Jan Andersen i Østlandsjord har hele tiden hevdet at de er en viktig for ressurs for kommunen, og er skuffet over politikernes vedtak. Her sammen med politikerne i planutvalget i forbindelse med befaringen i mai. 

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Naboene er på sin side er meget fornøyde. 

– Det er svært gledelig sett fra vår side, og at det var så tydelig og enstemmig fra alle politiske partier setter vi veldig stor pris på, forteller leder i Skui vel, Morten Heldal Haugerud.

– Det er et fantastisk område sett fra naturens side, og fortjener en mye bedre skjebne enn det har fått hittil. Vi håper dette blir starten på en endring hvor man tar vare på de verdiene som er der, og at det ikke utnyttes og nedbygges videre av diverse virksomheter, fortsetter Haugerud.

– En enorm belastning

Det er nettopp hensynet til naboene som ligger bak den tverrpolitiske enigheten i saken.

– All støyen og støvet har vært en enorm belastning for naboene. Vi visste ikke at knusingen har vært i gang igjen de siste par ukene. Jeg er glad for at vi gjør noe med dette nå i kveld, sa Frps Ida Ohme Pedersen.

Jan Andersen i Østlandsjord bekrefter overfor Budstikka at de har gjenopptatt steinknusingen ettersom Miljødirektoratet opphevet vedtaket fra Statsforvalteren, og dermed tidsfristen på knusestopp som var 1. mai.

Alle er enige om at gjenvinningsanlegget med knusing av steinmasser på Isi har en viss nytte i håndtering av de enorme mengdene med overskuddsmasser fra store infrastrukturprosjekter blant annet på Fornebu, E18, E16 og i Sandvika. Kortreist massehåndtering er god miljøpolitikk, sammenlignet med å transportere disse til anlegg lenger unna.

Dette miljøhensynet falt likevel helt igjennom da det ble veid opp mot ulempene med støv, støy og tungtrafikk som steinknusingen påfører naboene. Dessuten er Isiveien opp til knuseverket uegnet for all tungtrafikken, og den er heller ikke tilrettelagt for gående og syklende, skriver kommunedirektøren i saken, der han anbefaler politikerne å avslå søknaden.

Viken fylkeskommune er sterkt skeptisk til søknaden, og Statsforvalteren for Oslo og Viken fraråder at det gis dispensasjon. Oppfatningen er at en eventuell utvidelse av området til også å omfatte steinknusing bør skje gjennom en omregulering, ikke dispensasjon.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.