Skip to main content

Denne bedriften har levd av stein i 100 år

Her er kalkmøllen ved Sandvikselven der det hele startet for Franzefoss. Her brødrene Truls (t.v.) og Gaute Markussen i familiebedriften. Truls er konsernsjef og Gaute er plan- og eiendomssjef i Franzefoss AS.

FOTO: KNUT BJERKE

Råvaren er stein, og selskapet hadde tanken om gjenbruk 30 år før de fleste andre.

En for mange ukjent industrikjempe i Bærum -  Franzefoss AS går inn i det nye året med en stor milepæl bak seg.  Selskapet fylte 100 år i fjor.

Et selskap som driver med stein, pukk og gjenvinning er sjeldent i hvitsnipp-kontorbygden Bærum.

Og det er et selskap de fleste bæringer og askerbøringer er i nærkontakt med nesten hver eneste dag som i fjor altså rundet 100 år. Stein eller produkter som asfalt og betong er bokstavelig talt i bruk flere steder i bygdene. 

– Det gjelder både for E18 og E16, og for de fleste lokalveier, parkeringsplasser, sykkelveier og fortau i Asker og Bærum – mange bygg likeså, sier Gaute Markussen.

 • Hamang Gård ble kjøpt av skipsreder W.B. Markussen i 1916. Kalkstein av god kvalitet ble deretter påvist. 
 • I 1919 starter kalkproduksjon i den første opprinnelige møllen. Den er i dag i bruk til konserter og kulturarrangementer i regi av stiftelsen Kalkmølla Kulturstasjon.
 • I 1936 ble virksomheten gjort om til aksjeselskap eid av familien Markussen. 
 • I 1949 overtar et nytt mølleri inne på industriområdet produksjonen. Etterspørselen etter pukk som byggemateriale i etterkrigstiden er økende. 
 • Kalkproduksjonen legges etter hvert ned, mens virksomhetene innen pukk, asfalt og betongproduksjon fortsetter.
 •  I 2005 ble Franzefoss splittet i to i forbindelse med et generasjonsskifte, og selskapene Franzefoss Minerals og Franzefoss AS ble skapt. Gaute og Truls Markussen med familier eier Franzefoss AS, med selskapene Franzefoss Pukk AS, Franzefoss Gjenvinning AS og Franzefoss Utvikling AS. 
 • På området der den opprinnelige virksomheten startet i 1919, skal Franzefossbyen skapes. I april 2018 kjøpte Scandinavian Property Group (SPG) og Backegruppen AS alle aksjene i Franzefossbyen AS, og skal oppføre over 100.000 kvadratmeter med boliger på området.
 • Franzefoss AS beholder kun gruvene. 

– Å fylle 100 år er det ikke alle som gjør? 

– Det er jo en viss stolthet i det, og også ærefrykt for oss som er fjerde generasjon. Vi har fått dette inn med morsmelken, sier Gaute Markussen, plan- og eiendomssjef i selskapet.

– Jeg er enig med Gaute. Det er dette vi har vokst opp med, sier hans bror, konsernsjef Truls Markussen.

Fjorårets jubileum var spesielt. De færreste bedrifter blir 100 år. Franzefoss kjennetegnes ved at de har hatt en sterk eiergruppe gjennom generasjoner. Virksomheten er en av de viktigste bedriftene i Bærum. Dette av to årsaker: Som bergverksbedrift representerer de et mangfold i den service- og tjenestekommunen vi er. I et miljøperspektiv er det også viktig å ha en bedrift som Franzefoss Gjenvinning her som kan sørge for kortreist håndtering av avfall, sier Einar Schultz, styreleder i Bærum Næringsråd. 

 • Franzefoss AS er et 100 prosent eiet familieselskap eiet av familien Markussen, 
 • Virksomheten er en av de største bergverks- og gjenvinningsbedriftene i Norge.
 •  Franzefoss Pukk AS leverer pukk og grus til blant annet betong- og asfaltproduksjon, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruk.
 • På Steinskogen har selskapet pukkverk, samt asfaltfabrikk og betongfabrikk. Her skjer det uttak fra bergarten basalt. 
 • I Franzefoss Pukk AS mottar Franzefoss ulike rivematerialer (betong og asfalt), gravemasser og egnet stein. Bedriften lager gjenbruksprodukter til veibygging, asfalttilslag, betongbilslag og jordproduksjon.
 • Pukkverk samt asfalt og betongfabrikk var tidligere på Hamang, men denne pukk, asfalt og betongproduksjonen skjer nå på Steinskogen. Hamang-området skal i fremtiden skal huse Franzefossbyen.
 • Franzefoss er en stor sysselsetter. I Bærum jobber ca. 50 ansatte i konsernet, og i hele Norge får ca. 475 lønnen sin fra det familieeide konsernet i Bærum.

Fremtiden på Steinskogen 

Det startet på Hamang med kalkproduksjon til jordbruket. Produksjonen ble etter hvert utvidet med pukkproduksjon og flyttet til et større anlegg lenger inne på området. 

Den første lille opprinnelige møllen er siden gjort om til Kalkmølla Kulturstasjon, med mange ulike konserter og aktiviteter i dag. 

Etter hvert tok kalkproduksjonen også på den nye mølla lenger inne på området slutt, og produksjonen dreide seg til i stedet å handle om pukk, asfalt og betong. 

På det opprinnelige området Hamang, skal Franzefossbyen skapes. Franzefoss har inngått en opsjonsavtale om salg av hele tomten til Scandinavian Property og Backegruppen. De sistnevnte samarbeider nå med Franzefoss om utviklingen av en områdeplan for inntil 2000 boliger på området.

Allerede er derfor pukk, asfalt og betongproduksjonen flyttet til Steinskogen. Familiebedriften har investert 200 millioner kroner i pukkvirksomheten der. I tillegg er det bygget asfalt og betongverk på Steinskogen. På Hamang står derfor byggene der det før var pukk, asfalt og kalkproduksjon tomme, og tomten er klar for boligutvikling.

 • Pukk, stein og asfaltvirksomheten ligger altså i selskapet Franzefoss Pukk AS.
 • Selskapet hadde driftsinntekter på 463,8 millioner kroner i 2018, ned fra drøyt 521 millioner i 2017.
 • Før skatt sank overskuddet fra 89,2 millioner kroner til 16,2 millioner kroner.
 • Ifølge Truls Markussen skyldes reduksjon i omsetning og resultat fra 2017–2018 at selskapet solgte noe virksomhet. Salget kommer inn som ekstraordinære poster både på omsetning og resultat

De neste 100 år

Mens Hamang da etter hvert tilhører industrihistorien, skal fremtiden skapes på Steinskogen de neste 100 årene. 

En viktig sak for industrikjempen i øyeblikket er å få til nødvendig utvidelse av bruddet der. 

– I skrivende stund er utvidelsen til behandling i Miljødepartementet, der vi håper på en avklaring som gir oss muligheten til å starte et reguleringsarbeid i løpet av kort tid, forklarer de to.

– For de neste hundre årene fremover vil dette være svært viktig for oss og Bærum som kommune sier Gaute.

På Hamang i dag står det gamle fabrikkbygg som ikke lenger er i drift. På området kommer Franzefossbyen. Ingen hadde vel i sin tid trodd at dette området skulle forvandles til boliger, sier Truls Markussen.

FOTO: MARIT HELLAND

 

Det er kun gruvene Franzefoss ikke har solgt på Hamang-området. Det er gruver på flere etasjer. Disse leies delvis ut til ulike aktører. 

FOTO: MARIT HELLAND

Sirkulærøkonomi før andre 

Samtidig som selskapet jobber med en så urnorsk råvare som stein, jobber den også med noe av det mest «moteriktige» akkurat nå – nemlig sirkulærøkonomi. Det handler om at ingenting skal gå til spille, men brukes på nytt. 

Gjenvinningsvirksomheten ligger i Franzefoss Gjenvinning AS. 

 – Alle snakker jo om dette. Men det var noe vi har holdt på med i 30 år, sier Truls Markussen.

 • Franzefoss Gjenvinning AS handler det om kildesortering, avfallshåndtering og oppdrag for offshore og skip.
 • Franzefoss Gjenvinning, med ca. 20 ansatte i Bærum har vokst betydelig siden starten. 
 • Et av de virkelig hoppene i vekst skjedde da Franzefoss Gjenvinning kjøpte konkurrenten Miljøtransport i 2009, og ble storaktør med det som da i 2009 endte på 25 prosent av gjenvinningsmarkedet i Stor-Oslo.
 • Franzefoss er også en av landets største aktører når det gjelder mottak og gjenvinning av avfall fra norsk oljevirksomhet og skipsfart.
 • Selskapet økte omsetningen fra nær 966 millioner kroner i 2017 til en drøy milliard kroner i fjor. 
 • Underskuddet vokste fra drøyt 29 millioner kroner i 2017 til et underskudd på nær 39 millioner i 2018.

Franzefoss Gjenvinning er en av landets største aktører når det gjelder mottak og sortering for gjenvinning, men markedet er ikke enkelt, forklarer brødrene.

– Gjenvinningsbransjen generelt opplever tøffe tider, og er i en stor omveltning. Det er utfordringer med høye priser i nedstrømsløsninger, samtidig som det er stor konkurranse på innsamling av næringsavfall, sier Truls Markussen.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.