Obos-sjefen har igjen begynt å frekventere kontorene til politikerne i Bærum og vil bygge flere boliger på Fornebu. For dette vil han betale vesentlig mer, kan vi lese i Budstikka.

Det var vel egentlig ikke ventet at han ville slå seg til ro med 11.000 boliger på Fornebu, så lenge det fortsatt kan fortettes mer. Nå benytter han den vanskelige finansielle situasjonen Fornebubanen befinner seg i som brekkstang, for å gjøre sitt fremstøt.

Også Selvaag er på banen og uttaler at dersom kommunen omregulerer for flere boliger, kan det bli aktuelt å spytte mer penger i kassa.

Ordføreren i Bærum har gitt uttrykk for skepsis til Obos-sjefens utspill, men i politikken kan alt skje.

Obos-sjefen mener kontorarealer han har fått tillatelse å bygge, kan omgjøres til boligarealer i stedet. Men mange på Fornebu synes nok er nok hva angår antall planlagte boliger.

Så dersom politikerne skulle begynne å antyde økning av antallet boliger utover vedtaket i kommunedelplan 3 (KDP3), er det håp om at beboerne på Fornebu igjen kan si klart fra til politikerne at dette ønsker vi ikke.

For da Røkke ville bygge sitt gigantiske tårn, Det Store Blå, på Fornebu, var Fornebu-beboernes engasjement med på å skremme politikerne i Bærum fra å vedta bygging av tårnet.

Mange er likegyldige til byggingen av Fornebubanen som vil føre oss til Majorstua. Da får vi se hva Oslo Arbeiderparti vedtar i juni hva angår byggingen av banen. For uten Fornebubanen, ingen bygging av 11.000 boliger.