Skip to main content

Vurderer igjen kollektivfelt på E18 fra Oslo

TILFREDS:– Noen fortrinn må bussen ha. Står bussen i samme kø som bilene, blir det hipp som happ for mange om de reiser kollektivt eller kjører egen bil, påpeker Øyvind Selnes.

Statens vegvesen vil på nytt se på muligheten av å opprette kollektivfelt også i utgående retning på E18.

– Vi har alltid vært positive til kollektivfelt utover på E18, sier Øyvind Selnes, plasstillitsvalgt i Norges Transportarbeiderforbund ved Norgesbuss’ anlegg på Slemmestad.

– Noen fortrinn må bussen ha. Står bussen i samme kø som bilene, blir det hipp som happ for mange om de reiser kollektivt eller kjører egen bil, understreker Selnes.

Det var fylkesordfører Anette Solli (H) som i fylkestinget opplyste at det blir en ny runde med utredning av kollektivfelt.

Strupes ytterligere

– Fordi trafikken på ring 3 vil strupes ytterligere når også Granfosstunnelen skal rehabiliteres fra og med høsten 2015, vil Statens vegvesen gjennomgå modellberegningene på nytt, og selvsagt med trafikktall som samsvarer med denne situasjonen, sa Solli.

LES OGSÅ:

Vil ha kollektivfelt vestover på E18

Skeptisk til nytt kollektivfelt

– Dersom resultatet viser at et eventuelt kollektivfelt på E18 vil gi busspassasjerer kortere gjennomsnittlig reisetid, vil det vurderes å etablere dette i den perioden tunnelrehabiliteringen foregår, uttalte hun.

Spørsmålet om å gjøre om det høyre feltet i vestgående retning på E18 i Bærum til kollektivfelt har vært vurdert flere ganger de senere årene.

Resultatene av Statens vegvesens modellberegninger har vist at det vil bli betydelig kø innover mot Oslo i ettermiddagsrushet, både gjennom Granfosstunnelen/Ring 3 og E18.

 

MOT OSLO: Kollektivfelt så å si hele veien, og for elbiler og busser går det radig.

Dette fordi den totale kjøretøykapasiteten vest for Lysaker vil reduseres ganske betydelig i forhold til kapasiteten på Oslo-siden, noe som igjen vil medføre at det vil dannes en «propp» på Lysaker.

– Da de aller fleste busspassasjerene stiger på i Oslo, frykter vi at reisetiden totalt sett vil forverres også for busspassasjerene, forklarte Solli.

Trenger ikke vente

Det var Venstres gruppeleder Solveig Schytz som reiste spørsmålet i fylkestinget.

– Vi er svært glade for at Statens vegvesen nå vil gjøre en ny vurdering av å omgjøre et av feltene på E18 vest for Lysaker til kollektivfelt. Vi trenger ikke vente på ny E18 for å prioritere bussens fremkommelighet, sier hun i kjølvannet av fylkesordførerens svar.

– Fylkeskommunen vil følge aktivt med på utviklingen i denne saken, for å bidra til at behovene til våre innbyggere blir best mulig ivaretatt, forsikrer Anette Solli.

Les flere artikler