Skip to main content

Vollen-drapet: Anker drapsdommen på alle punkter

BEKYMRET: Forsvarer Cecilie Nakstad er bekymret for at den drapsdømte 15-åringen likevel er psykotisk, og vil lese journalene fra Sandviken sykehus nøye før hun eventuelt ber om nye sakkyndige. FOTO: PER ERIK HAGEN
BEKYMRET: Forsvarer Cecilie Nakstad er bekymret for at den drapsdømte 15-åringen likevel er psykotisk, og vil lese journalene fra Sandviken sykehus nøye før hun eventuelt ber om nye sakkyndige. FOTO: PER ERIK HAGEN

Forsvarer Cecilie Nakstad bekrefter at dommen mot 15-åringen er anket både for skyld og straffeutmåling.

Dermed går det mot en fullstendig ny behandling av saken i lagmannsretten, denne gang med en jury på ti personer som skal avgjøre skyldspørsmålet.

I Asker og Bærum tingrett ble 15-åringen dømt til ni års forvaring med en minstetid på seks år. Hun har i sommer vært tvangsinnlagt på Sandviken sykehus i Bergen.

LES MER: 15-åring dømt til forvaring

Anket på stedet

På tross av at hun ved avslutningen av rettssaken hadde uttalt at forvaring var greit, anket 15-åringen straffeutmålingen på stedet da dommen falt. Hun tok betenkningstid i ankespørsmålet om drapet var overlagt. Nå er dette altså avklart.

Jenta og hennes far fulgte domsavsigelsen i Sandvika via videolink i Bjørgvin fengsel.

I praksis betyr anken på skyldspørsmålet at 15-åringen vil bli konfrontert med en jury i Borgarting lagmannsrett, i tillegg til tre juridiske dommere.

LES MER: Jeg fortjener den straffen jeg får

– Mot barnekonvensjonen

Etter at dommen ble avsagt i tingretten, likte Nakstad dårlig at 15-åringen ble dømt til forvaring.

– Vi er spesielt skuffet over at det ble forvaring. Jeg mener man kan sette spørsmålstegn ved at retten har adoptert de sakkyndiges vurdering av gjentagelsesfare så langt frem i tid. Særlig siden dette gjelder et barn. Uavhengig av det mener jeg bestemmelser både i straffeloven og barnekonvensjonen tilsier at min klient ikke bør dømmes til forvaring på grunn av sin lave alder, sa Nakstad.

Statsadvokat Erik Førde var klar på at en forvaringsdom både var til jentas og samfunnets beste.

– Retten har kommet til at en ordinær, tidsbestemt fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet, sa tingrettsdommer Jens-Sveinung Wegner da han leste opp fra den 38 sider lange dommen.

LES MER: – Vold gir henne bekreftelse

Vil se an nye journaler

I anken har Nakstad også tatt forbehold om at hun vil ta opp tilregnelighetsspørsmålet på ny, og at hun vil be retten om å oppnevne nye sakkyndige i stedet for de tre som arbeidet for tingretten.

Disse konkluderte med at jenta var strafferettslig tilregnelig, og ikke psykotisk da hun drepte Anna Kristin Gillebo Backlund (30).

– Når det gjelder nye sakkyndige vil vi først se journalene fra Sandviken (se egen sak). Hvis de viser psykosemistanke, vil vi nok be om nye sakkyndige, vurderer Nakstad.

Hvis lagmannsretten skulle lande på at 15-åringen likevel ikke var tilregnelig da drapet skjedde i oktober i fjor, kan hun dømmes til tvungent, psykisk helsevern.

LES MER: – Vanskelig å se at voldsrisikoen vil bli borte

Budstikka har så langt ikke lykkes i å få en kommentar fra familien Gillebos bistandsadvokat, eller fra familien selv.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.