Har sittet 22 år i fengsel – kan få fem nye år

AKTOR: Statsadvokat Kristin Røhne i Asker og Bærum tingrett.

AKTOR: Statsadvokat Kristin Røhne i Asker og Bærum tingrett. Foto:

Statsadvokat Kristin Røhne ga tingretten i Sandvika bakteppet til en 50-årig mann som er dømt for en rekke seksuallovbrudd, og som hun vil skal ha forlenget forvaring.

DEL

Mannen ble i 2014 dømt for et voldtektsforsøk mot en ung kvinne i Skustadgata på Billingstad.

Han fikk etter dette fem års forvaring med en minstetid på tre år. Grunnen til at han nå møtte i retten er at denne forvaringstiden går ut 15. oktober.

Den ønsker påtalemyndigheten å forlenge med nye fem år. Tirsdag var det rettsforhandlinger. Les mer her: Vil forlenge forvaringsdom med fem nye år

Forsøkte å voldta søster

I 2002 ble den nå 50-årige mannen dømt til 15 års forvaring etter fire voltekter og to forsøk. Et av forsøkene var mot hans egen søster.

To av voltektene var mot jenter på 10 og 12 år som også ble alvorlig fysisk skadet, i tillegg til de psykiske følgene. 10-åringen forklarte at hun rakk å tenke på drapene i Baneheia da hun ble voldtatt, og at hun var redd for livet sitt.

Det var en delt Borgarting lagmannsrett som i 2011 valgte å prøveløslate mannen, mot stemmene til tre dommere.

Han ble bosatt i Asker, og var til ukentlige samtaler ved kriminalomsorgen i Sandvika, en institusjon han hadde et dårlig forhold til.

Voldtektsforsøk i 2013

Det var etter et slikt møte han gikk mot Asker og i nedstemt tilstand spurte en ung kvinne etter veien i Skustadgata. Hun gikk tur med musikk på øret og ble straks redd mannen.

Han på sin side slo henne og trakk henne inn i skogen.  Der rev han av henne jakken og kom med en rekke alvorlige trusler.

Kvinnen klarte å utløse en overfallsalarm som hun kastet litt vekk, og det var da han forsøkte å finne igjen denne litt unna at hun klarte å løpe i sikkerhet til et hus.

Han ble etter dette dømt til forvaring i nye fem år.

Sakkyndige har vurdert mannen en rekke ganger. Han skal i perioder ha fungert godt i en til en-situasjoner i jobb og på skole, men har fungert dårlig i større grupper og på avdelingen på Ila.

Han har også fått diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse. Gjentagelsesfaren er vurdert som betydelig, senest høsten 2017 da mannen begjærte seg prøveløslatt. Det ville retten ikke gi han.

Fortsatt farlig?

Spørsmålet retten nå skal finne ut av er om det også nå er en klar gjentagelsesfare for ny, alvorlig kriminalitet. Hvis han skal dømmes til forlenget må det være begrunnet i at samfunnet har ytterligere behov for vern.

Asker og Bærum tingrett har satt av to dager til saken.

50-åringens forsvarer er advokat Oscar Ihlebæk, som selv var på Ila tirsdag morgen og hentet sin klient før rettsmøtet startet.

– Dette har jeg aldri vært med på i løpet av mine 35 år som advokat, jeg var tidlig oppe i dag, sa Ihlebæk.

Ihlebæk skal føre vitner som skal forklare seg om de programmene som 50-åringen nå deltar på for å gjøre seg klar til en ny løslatelse.

Artikkeltags